seminarium Kół Naukowych Studentów


 • REFERATY WYGŁOSZONE PRZEZ STUDENTÓW

  nagroda I stopnia:

  Artur KŁOSIŃSKI
  Projekt jednostopniowej rakiety na hybrydowy materiał pędny wynoszącej pikosatelity typu CanSat.

  nagroda II stopnia:
  Tomáš DRAŽAN
  Changes in the properties of high strength steel sheet after mechanical bending stresses.

  nagroda III stopnia:
  Szymon CHERUBIN
  Concept of autonomous vehicle with 3D map generation based on laser scanner and Kinect module data.

  Nagrody specjalne
  za walory inżynierskie pracy:
  Patryk CEDRO
  Rekonstrukcja repliki historycznej broni z wykorzystaniem technik addytywnych.

  za walory militarne pracy:
  Michał KONOPACKI
  Virtual Reality simulator project for a training of the SA-6 Gainful anti-aircraft missile launcher crew.
  Michał LUTYK
  Zastosowanie bezstykowych technik pomiarowych w rekonstrukcji broni.