Zespół Inżynierii Bezpieczeństwa i Uzbrojenia Lotniczego funkcjonuje w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa i Uzbrojenia Lotniczego Instytutu Techniki Lotniczej oraz aparaturę naukowo-badawczą Laboratorium Inżynierii Bezpieczeństwa i Uzbrojenia Lotniczego.

Główne kierunki działalności zespołu:

  1. Ocena wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa pracy uszkodzonych elementów konstrukcyjnych.
  2. Badania procesów eksploatacji systemów technicznych w aspekcie ich niezawodności, efektywności i bezpieczeństwa.
  3. Modelowanie dynamiki wydzielenia energii i przepływu niejednorodnych fizycznie ośrodków wysokoenergetycznych w zakresie prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa.

Oferta naukowa zespołu:

  1. Modelowanie propagacji pęknięć zmęczeniowych w aspekcie bezpieczeństwa konstrukcji.
  2. Probabilistyczne modelowanie trwałości zmęczeniowej oraz bezpieczeństwa konstrukcji.
  3. Ocena wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa pracy uszkodzonych elementów konstrukcyjnych.
  4. Badania procesów eksploatacji systemów technicznych w aspekcie ich niezawodności, efektywności i bezpieczeństwa.
  5. Badania prakseologicznych aspektów bezpieczeństwa w technice.
  6. Modelowanie dynamiki wydzielenia energii i przepływu niejednorodnych fizycznie ośrodków wysokoenergetycznych w zakresie prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa.