Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

XXVII Seminarium kół naukowych studentów WML

Dnia 18.06.2021 r. odbyło się XXVII Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (WML). W tym roku, podobnie jak w zeszłym, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, Studenci, prezentowali wyniki swoich prac online na platformie MS Teams.

Na seminarium zostało zgłoszonych 16 prac, których autorami byli zarówno studenci studiów inżynierskich jak i magisterskich. Prace oraz wystąpienia studentów były oceniane przez komisję konkursową w składzie: mgr inż. Natalia Daniel, dr inż. Michał Grązka, mgr inż. Adam Marut oraz dr inż. Małgorzata Pac. Nauczyciele akademiccy naszego Wydziału, uczestniczący w wydarzeniu, również mieli możliwość oceny wystąpień Autorów poprzez ankietę, której wyniki były wzięte pod uwagę podczas obrad komisji konkursowej. W tym roku też studenci WML oddali swój głos, oceniając prace prelegentów.

W trakcie tegorocznego seminarium KNS WML równolegle rywalizowali ze sobą studenci studiów inżynierskich oraz magisterskich. Mimo to, w zgodnej ocenie wszystkich uczestników seminarium, poziom wszystkich prelekcji był bardzo wysoki. Oceny wystąpień, studentów oraz pracowników WML, były bardzo wyrównane, zatem komisja konkursowa miała trudne zadanie podczas selekcji najlepszych prac. Studenci wyróżnili Pana:

Czytaj więcej...

Wizyta delegacji z Hiszpanii i Francji w WML.

W dniach 26-27 maja br. w Wydziale Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa odbyła się wizyta delegacji zagranicznej reprezentowanej przez pracowników naukowych Laboratory of Study of Microstructures, Mechanics and Material Sciences (LEM3) z University of Lorraine z Francji na czele z prof. Alexis’em Rusinkiem oraz Faculty of Mechanical Engineering z University Carlos III of Madrid z Hiszpanii na czele z prof. Marią Henar Miguelez. W spotkaniu wzięła również udział Pani dr inż. Teresa Fraś z French-German Research Institute of Saint-Louis (ISL). Wizyta delegacji zagranicznej stanowiła podsumowanie dotychczasowej współpracy pomiędzy wymienionymi instytucjami zagranicznymi, a zespołem badawczym z Zakładu Technologii i Eksploatacji Uzbrojenia, WAT kierowanym przez dr hab. inż. Jacka Janiszewskiego, prof. WAT. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z dziekanem Wydziału Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa, dr hab. inż. Stanisławem Kachelem, prof. WAT, z zastępcą dziekana płk dr hab. inż. Przemysławem Kupidurą, prof. WAT oraz prodziekanem ds. studenckich i współpracy zagranicznej ppłk dr inż. Konradem Wojtowiczem.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE na seminarium Kół Naukowych WML

Studenci Kół Naukowych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa:

 • KNS Lotnictwa i Kosmonautyki
 • KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji
 • KN Systemów Mechatronicznych
  KNS Techniki Uzbrojenia

serdecznie zapraszają


Studentów oraz Pracowników Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

na

XXVII SEMINARIUM KNS WML

które odbędzie się 18.06.2021 r. o godz. 10:00 w aplikacji MS Teams.

Na seminarium zostaną zaprezentowane wyniki prac studentów
czynnie zaangażowanych w działalnośc w Kołach Naukowych.

Na Seminarium przewidziany jest konkurs na najlepszą pracę!!!


Zgłoszenia na Seminarium można kierować do Opiekunów poszczególnych KNS
do 07.06.2021 r. Streszczenia prac (1-2 strony) należy przesłać do Opiekuna KNS WML
dr inż. Marty Czyżewskiej w nieprzekraczającym terminie 11.06.2021 r.


 

Special Issue: Automation Control and Robotics in Human-Machine Cooperation

W imieniu swoim oraz kolegów chciałbym zaprosić Państwa serdecznie do zgłoszenia publikacji w czasopiśmie Applied Sciences (Impact Factor: 2.474 (2019); 5-Year Impact Factor: 2.458 (2019), 70 pkt na liście MEiN) w zeszycie specjalnym zatytułowanym: Automation Control and Robotics in Human-Machine Cooperation.

applied sciences

Tematyka tego zeszytu obejmuje m.in.:

 • sterowania w automatyce oraz robotyce
 • wykorzystanie w automatyce i robotyce czujników,
 • Przemysłu 4.0,
 • platform mobilnych,
 • bezpieczeństwa w automatyce,
 • VR i AR
 • programowanie robotów online i offline,
 • i innych.

Nie ma szczególnych ograniczeń związanych z tematyką zgłaszanych artykułów, o ile dotyczą one zakresu automatyki i robotyki. Poniżej znajduje się link ze szczegółami proponowanego zeszytu specjalnego czasopisma Applied Sciences:

https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Robotics_HMC

Absolwenci WAT na drugim miejscu wśród najlepiej zarabiających

Wojskowa Akademia Techniczna znalazła się w czołówce publicznych uczelni technicznych pod względem wysokości wynagrodzenia absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Według rankingu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) mediana wynagrodzeń absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej wynosi 7 004 zł brutto...

Czytaj więcej...