Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

Wizyta delegacji z Hiszpanii i Francji w WML.

W dniach 26-27 maja br. w Wydziale Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa odbyła się wizyta delegacji zagranicznej reprezentowanej przez pracowników naukowych Laboratory of Study of Microstructures, Mechanics and Material Sciences (LEM3) z University of Lorraine z Francji na czele z prof. Alexis’em Rusinkiem oraz Faculty of Mechanical Engineering z University Carlos III of Madrid z Hiszpanii na czele z prof. Marią Henar Miguelez. W spotkaniu wzięła również udział Pani dr inż. Teresa Fraś z French-German Research Institute of Saint-Louis (ISL). Wizyta delegacji zagranicznej stanowiła podsumowanie dotychczasowej współpracy pomiędzy wymienionymi instytucjami zagranicznymi, a zespołem badawczym z Zakładu Technologii i Eksploatacji Uzbrojenia, WAT kierowanym przez dr hab. inż. Jacka Janiszewskiego, prof. WAT. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z dziekanem Wydziału Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa, dr hab. inż. Stanisławem Kachelem, prof. WAT, z zastępcą dziekana płk dr hab. inż. Przemysławem Kupidurą, prof. WAT oraz prodziekanem ds. studenckich i współpracy zagranicznej ppłk dr inż. Konradem Wojtowiczem.

W trakcie spotkania przedstawiono profil działalności dydaktycznej oraz naukowej Wydziału, scharakteryzowano podejmowane obszary badawcze oraz omówiono możliwe obszary współpracy. Zasadniczą częścią pierwszego dnia wizyty była prezentacja potencjału laboratoryjnego Wydziału. Przedstawiciele delegacji zagranicznej mieli możliwość zapoznania się z bazą laboratoryjną Instytutu Mechatroniki, Instytutu Techniki Uzbrojenia oraz Instytutu Techniki Lotniczej. W drugim dniu wizyty, przedstawiciele delegacji uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej – prof. dr hab. inż. Jerzego Małachowskiego. W trakcie spotkania wygłoszono referaty przedstawiające główne obszary działalności naukowej Wydziału oraz potencjalne obszary współpracy. Ponadto, ppłk dr inż. Marek Polański przedstawił zakres działalności naukowej i możliwości badawcze Instytutu Inżynierii Materiałowej, Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Następnie goście wizytowali Pracownię Technik Przyrostowych WIM oraz Laboratoria Instytutu Techniki Materiałowej WTC. Wizyta zakończyła się spotkaniem podsumowującym, podczas którego goście zagraniczni przedstawili możliwości rozszerzenia dotychczasowej współpracy o nowe inicjatywy badawcze w ramach projektów naukowych finansowanych przez EU (np.: EDA, EDF). Ponadto, uczestnicy spotkania zadeklarowali wolę współpracy w zakresie wymiany studentów oraz pracowników naukowych w ramach programu ERASMUS+. Na zakończenie przedstawiciele delegacji wyrazili uznanie dla osiągnięć naukowych pracowników odwiedzonych Wydziałów oraz ich kompetencji w obsłudze nowoczesnej aparatury badawczej zgromadzonej w wizytowanych laboratoriach.

ZAPROSZENIE na seminarium Kół Naukowych WML

Studenci Kół Naukowych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa:

 • KNS Lotnictwa i Kosmonautyki
 • KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji
 • KN Systemów Mechatronicznych
  KNS Techniki Uzbrojenia

serdecznie zapraszają


Studentów oraz Pracowników Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

na

XXVII SEMINARIUM KNS WML

które odbędzie się 18.06.2021 r. o godz. 10:00 w aplikacji MS Teams.

Na seminarium zostaną zaprezentowane wyniki prac studentów
czynnie zaangażowanych w działalnośc w Kołach Naukowych.

Na Seminarium przewidziany jest konkurs na najlepszą pracę!!!


Zgłoszenia na Seminarium można kierować do Opiekunów poszczególnych KNS
do 07.06.2021 r. Streszczenia prac (1-2 strony) należy przesłać do Opiekuna KNS WML
dr inż. Marty Czyżewskiej w nieprzekraczającym terminie 11.06.2021 r.


 

KOMUNIKAT !!!

 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 o lockdownie w województwie mazowieckim informuję o ograniczeniach w dostępie do Dziekanatu Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT do 25 czerwca 2021.

 1. Skrócony czas pracy Dziekanatu: 11.30 - 13.30,
 2. Zamawianie wydania zaświadczeń – wyłącznie zdalnie,
 3. Wydawanie zaświadczeń w ww. podanych godzinach lub przesłanie skanem,
 4. Wszystkie elektroniczne, zdalne usługi (min. składanie wniosków studentów w sprawie przebiegu
      studiów – działają na dotychczasowych zasadach.)

Wszelkie zapytania i wątpliwości proszę kierować do Kierownika Dziekanatu
mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 261839555 lub personelu dziekanatu.

 

Special Issue: Automation Control and Robotics in Human-Machine Cooperation

W imieniu swoim oraz kolegów chciałbym zaprosić Państwa serdecznie do zgłoszenia publikacji w czasopiśmie Applied Sciences (Impact Factor: 2.474 (2019); 5-Year Impact Factor: 2.458 (2019), 70 pkt na liście MEiN) w zeszycie specjalnym zatytułowanym: Automation Control and Robotics in Human-Machine Cooperation.

applied sciences

Tematyka tego zeszytu obejmuje m.in.:

 • sterowania w automatyce oraz robotyce
 • wykorzystanie w automatyce i robotyce czujników,
 • Przemysłu 4.0,
 • platform mobilnych,
 • bezpieczeństwa w automatyce,
 • VR i AR
 • programowanie robotów online i offline,
 • i innych.

Nie ma szczególnych ograniczeń związanych z tematyką zgłaszanych artykułów, o ile dotyczą one zakresu automatyki i robotyki. Poniżej znajduje się link ze szczegółami proponowanego zeszytu specjalnego czasopisma Applied Sciences:

https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Robotics_HMC

Absolwenci WAT na drugim miejscu wśród najlepiej zarabiających

Wojskowa Akademia Techniczna znalazła się w czołówce publicznych uczelni technicznych pod względem wysokości wynagrodzenia absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Według rankingu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) mediana wynagrodzeń absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej wynosi 7 004 zł brutto...

Czytaj więcej...