Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

Komunikat DZIEKANA Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi
przez Rząd RP zasadami bezpieczeństwa
informuję,
że w okresie od 1 listopada do 30 listopada zajęcia dydaktyczne
dla wszystkich roczników studiów prowadzonych na Wydziale Mechatroniki,
Uzbrojenia i Lotnictwa będą realizowane zgodnie z planami zajęć
w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

 

Rekrutacja uzupełniająca ERASMUS+ w WAT na semestr letni 2020-2021 OTWARTA!

 

Od 5 do 19 października trwa przyjmowanie zgłoszeń
na wyjazdy na studia i praktyki dla studentów, doktorantów i absolwentów WAT
w ramach programu Erasmus+.

Wyjazd w ramach Erasmus+ to z pewnością same korzyści! To wspaniała przygoda, z której wraca się z nowymi umiejętnościami, bogatymi doświadczeniami i wiedzą, które są świetnym wkładem w rozwój osobisty. To szansa na zobaczenie wielu ciekawych miejsc, oraz na nawiązanie fantastycznych przyjaźni. Przed wzięciem udziału w rekrutacji kandydaci powinni zapoznać się z Zasadami udziału studentów, doktorantów i absolwentów w programie Erasmus+, dostępnymi pod linkiem:
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/wymiana-pracownikow-i-studentow/
- dokumenty tam zamieszone należy składać w budynku 100, p. 88 (lub e-mail).

Studenci posiadający prawo do stypendium socjalnego i studenci z niepełnosprawnością mogą wyjechać w ramach PO WER. Projekt PO WER jest realizowany na zasadach programu Erasmus+.

Przemówienie Inauguracyjne Dziekana WML

Wystąpienie Dziekana WML

Inauguracja roku akademickiego to czas powitania
nowych członków naszej wydziałowej społeczności
oraz czas podsumowania trudnego i bogatego
minionego roku akademickiego.

Czytaj więcej...

 


Wystąpienie Kapelana WAT

Znana jest historia George'a Washingtona Carvera,
który udał się do lasu na swoją poranną modlitwę
- a był on wielkim mężem modlitwy - i modlił się o mądrość.

Powiedział: "Panie, chciałbym dowiedzieć się, dlaczego stworzyłeś świat?".
Odpowiedź brzmiała: "Mały człowieku, to jest zbyt wielkie
dla ciebie. Proś o coś mniejszego".

Czytaj więcej...

 

Wykład Inauguracyjny

Temat:
Właściwości cieplne ciał stałych
– podstawy teoretyczne, metody badań,
wybrane wyniki badań własnych

Opracował prof. dr hab. inż. Janusz Zmywaczyk

Obejrzyj cały wykład...