Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

KOMUNIKAT
Dziekana Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Dotyczy: form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i kursach na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
od dnia 1 października 2021 r. są prowadzone w trybie stacjonarnym.


AKTUALNOŚCI WYDZIAŁOWE


WIADOMOŚCI Z DZIEKANATU

Back to top