Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

ZAPROSZENIE na seminarium Kół Naukowych WML

Studenci Kół Naukowych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa:

 • KNS Lotnictwa i Kosmonautyki
 • KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji
 • KN Systemów Mechatronicznych
  KNS Techniki Uzbrojenia

serdecznie zapraszają


Studentów oraz Pracowników Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

na

XXVII SEMINARIUM KNS WML

które odbędzie się 18.06.2021 r. o godz. 10:00 w aplikacji MS Teams.

Na seminarium zostaną zaprezentowane wyniki prac studentów
czynnie zaangażowanych w działalnośc w Kołach Naukowych.

Na Seminarium przewidziany jest konkurs na najlepszą pracę!!!


Zgłoszenia na Seminarium można kierować do Opiekunów poszczególnych KNS
do 07.06.2021 r. Streszczenia prac (1-2 strony) należy przesłać do Opiekuna KNS WML
dr inż. Marty Czyżewskiej w nieprzekraczającym terminie 11.06.2021 r.


 

KOMUNIKAT !!!

 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 o lockdownie w województwie mazowieckim informuję o ograniczeniach w dostępie do Dziekanatu Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT do 25 czerwca 2021.

 1. Skrócony czas pracy Dziekanatu: 11.30 - 13.30,
 2. Zamawianie wydania zaświadczeń – wyłącznie zdalnie,
 3. Wydawanie zaświadczeń w ww. podanych godzinach lub przesłanie skanem,
 4. Wszystkie elektroniczne, zdalne usługi (min. składanie wniosków studentów w sprawie przebiegu
      studiów – działają na dotychczasowych zasadach.)

Wszelkie zapytania i wątpliwości proszę kierować do Kierownika Dziekanatu
mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 261839555 lub personelu dziekanatu.

 

Special Issue: Automation Control and Robotics in Human-Machine Cooperation

W imieniu swoim oraz kolegów chciałbym zaprosić Państwa serdecznie do zgłoszenia publikacji w czasopiśmie Applied Sciences (Impact Factor: 2.474 (2019); 5-Year Impact Factor: 2.458 (2019), 70 pkt na liście MEiN) w zeszycie specjalnym zatytułowanym: Automation Control and Robotics in Human-Machine Cooperation.

applied sciences

Tematyka tego zeszytu obejmuje m.in.:

 • sterowania w automatyce oraz robotyce
 • wykorzystanie w automatyce i robotyce czujników,
 • Przemysłu 4.0,
 • platform mobilnych,
 • bezpieczeństwa w automatyce,
 • VR i AR
 • programowanie robotów online i offline,
 • i innych.

Nie ma szczególnych ograniczeń związanych z tematyką zgłaszanych artykułów, o ile dotyczą one zakresu automatyki i robotyki. Poniżej znajduje się link ze szczegółami proponowanego zeszytu specjalnego czasopisma Applied Sciences:

https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Robotics_HMC

Absolwenci WAT na drugim miejscu wśród najlepiej zarabiających

Wojskowa Akademia Techniczna znalazła się w czołówce publicznych uczelni technicznych pod względem wysokości wynagrodzenia absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Według rankingu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) mediana wynagrodzeń absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej wynosi 7 004 zł brutto...

Czytaj więcej...

UWAGA ! - Studenci, rozpoczynający kształcenie ...

Studenci, rozpoczynający kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie
https://e-learning.wat.edu.pl/
w terminie do 15 marca 2021 r.

Dotyczy to także osób, które zaliczały podobne szkolenie w ramach realizacji programu studiów pierwszego stopnia.

Podczas logowania się do zakładki "Szkolenia BHP dla studentów cywilnych",
proszę posłużyć się takimi samymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

https://e-learning.wat.edu.pl/ -> Szkolenia pozawydziałowe -> Zespół ds. BHP ->
Szkolenie BHP dla studentów cywilnych


KOMUNIKAT
INSPEKTORA ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy WAT
mgr Beaty MALARSKIEJ