wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

I Konferencja Naukowa "Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej"

 


Szanowni Państwo,

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej są współorganizatorami Pierwszej Konferencji Naukowej "Oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie: pierwotne i wtórne skutki w skali lokalnej i globalnej", która odbędzie się 2 kwietnia 2020r. w SGSP w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat konferencji zamieszczone są pod adresem: https://s.szach.in/ehif/?node=3

Zapraszamy serdecznie do współpracy w celu zgłoszenia prelegentów oraz nadsyłania referatów wystąpień na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

W harmonogramie naszego przedsięwzięcia przewidziany został czas dla 11 prelegentów (czas wystąpienia 30 minut). Zachęcamy również do przygotowania posterów. 

Przygotowywane manuskryptów w j. angielskim zostaną opublikowane w następujących czasopismach

 1. International Journal of Environmental Research and Public Health (IF=2,468; 70 pkt. MNiSW)
      https://www.mdpi.com/journal/ijerph
 2. Applied Sciences - Open Access Journal (IF=2,217; 70 pkt. MNiSW)
      https://www.mdpi.com/journal/applsci
 3. Special Issue "Particulate Matters Emission in Poland" (IF=2,046; 70 pkt. MNiSW)
      https://www.mdpi.com/journal/atmosphere/special_issues/particulate_matters_poland
 4. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences (20 pkt. MNiSW)

ERASMUS + rekrutacja na r.a. 2020-2021

erasmus140 140

REKRUTACJA NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
OD 3 LUTEGO DO 13 MARCA 2020r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
BIURO PROGRAMU ERASMUS+ (BUDYNEK 100, POKÓJ 88)

Osoby zainteresowane udziałem w programie Erasmus+ w semestrze zimowym oraz letnim 2020/2021 powinny złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia (do pobrania ze strony WAT, zakładka Erasmus+);
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego dotychczasowego okresu studiów, na danym stopniu studiów
      (I, II lub III stopień) – (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 3. Zaświadczenie o przyznaniu przez Rektora stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów
      (Zaświadczenie z Dziekanatu);
 4. List motywacyjny podpisany własnoręcznie;
 5. Dokumenty potwierdzające:
      • Działalność uczelnianą (np. uczestnictwo w kole naukowym, samorządzie studentów/doktorantów);
      • Działalność pozauczelnianą (np. wolontariat, uczestnictwo w organizacji pozarządowej);
      • Inne dodatkowe osiągnięcia.

Osoby aplikujące na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ powinny posiadać poziom znajomości języka obcego na poziomie minimum B1 oraz średnią ocen minimum 3.50.

UWAGA

Prosimy nie zgłaszać się do Studium Języków Obcych
w celu poświadczenia znajomości j. obcego.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE ERASMUS+
https://wat.edu.pl/ksztalcenie/wymiana-pracownikow-i-studentow

Program Mobilności Krajowej - MOST MOSTECH

plakat MOST MOSTECHRekrutacja na studia w semestrze letnim 2019/2020
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
od 31 października do 30 listopada 2019 r.


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH:
PROGRAM MOST: most.uka.uw.edu.pl
PROGRAM MOSTECH: www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca

KOORDYNATOR UCZELNIANY
PROGRAMÓW MOST i MOSTECH:
mgr Natalia Pykacz
Dział Organizacji Kształcenia
budynek 100, pokój 88, tel. 261 839 398
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Porozumienie o współpracy z Fabryką Broni w Radomiu


W dniu 7 października 2019 r., tuż po uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa (WML), w „Sali Tradycji” Wojskowej Akademii Technicznej – w obecności dziekana WML dr. hab. inż. Stanisława Kachela i zaproszonych gości – podpisano „Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną (WAT) a Fabryką Broni „Łucznik”-Radom sp. z o.o. (FB Radom)”, reprezentowaną przez prezesa zarządu FB Radom mgr. inż. Adama Suligę i dyrektora ds. rozwoju FB Radom mgr. inż. Pawła Madeja.

 

Zakres współpracy przewiduje m.in.:

 • inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć dydaktycznych, badań naukowych i prac rozwojowych;
 • wspólne publikowanie wyników badań i prac rozwojowych, ich komercjalizacji oraz transferu
 • wyników prac naukowych do gospodarki;
 • promowanie wyników działalności dydaktycznej oraz badań naukowych i prac rozwojowych,
 • w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
 • doradztwo dydaktyczne, naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy;
 • uczestnictwo w seminariach, konferencjach, naradach itp.;
 • organizowanie szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych, a także staży
 • oraz praktyk dla studentów i pracowników
 • wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktycznych i naukowo-badawczych;
 • wzajemne udostępnianie na uzgodnionych zasadach urządzeń technicznych i technologicznych
 • oraz aparatury badawczej.

Czytaj więcej...