Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych związana jest głównie z techniką lotniczą w zakresie zasad budowy, konstruowania i eksploatacji samolotów i śmigłowców (w tym bezzałogowych), ich zespołów napędowych oraz wyposażenia pokładowego.

Pracownicy Zakładu prowadzą na kierunku „Lotnictwo i kosmonautyka” zajęcia profilujące specjalności „Samoloty i śmigłowce” (specjalność wojskowa) oraz „Płatowce i napędy” (specjalność cywilna), uczestnicząc również w procesie kształcenia specjalistów z zakresu „Awioniki”, „Uzbrojenia lotniczego” i studentów kierunku „Inżynieria systemów bezzałogowych”.

W skład Zakładu wchodzą:

  • Laboratorium budowy i eksploatacji statków powietrznych,
  • Pracownia eksploatacja statków powietrznych,
  • Pracownia lotniczych zespołów napędowych,
  • Pracownia projektowania, wytwarzania i wytrzymałości konstrukcji lotniczych,
  • Pracownia Wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej statków powietrznych.

Oprócz budynków o przeznaczeniu dydaktycznym i badawczym, Zakład ma do dyspozycji hangar lotniczy.