logo_zbeZakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo – badawczą w 3 pracowniach:

  • Eksploatacji Statków Powietrznych
  • Napędów Lotniczych oraz Płatowców i Wytrzymałości
  • Konstrukcji Lotniczych.

   W obszarze zainteresowań zakładu leżą zagadnienia dotyczące budowy płatowców napędów lotniczych, wyposażenia hydropneumatycznego i ratowniczego statków powietrznych, a także ich eksploatacji, remontu, diagnozowania itp.