WYDZIAŁOWA RADA
ds. kształcenia

RML

 

DZIEKAN

DML

 

SEKRETARIAT
Dziekana

SDL

   
     
             

KIEROWNIK
DziekanatuKDL

 

PRODZIEKAN
ds. naukowych
i rozwoju


PNL

 

PRODZIEKAN
ds. kształceniaPKL

 

PRODZIEKAN
ds. studenckich
i współpracy zagranicznej

PSL

   

ZASTĘPCA
DziekanaZDL

 

KIEROWNIK
AdministracyjnyKAL

         

DZIEKANAT
DZM

 

ZESPÓŁ
ds. nauki i rozwojuZNR

 

ZESPÓŁ
ds. doskonalenia
zawodowego


ZDO

   

DZIAŁ
Administracyjno-technicznyDAL

       
     

INSTYTUT
TECHNIKI LOTNICZEJ


ITL

 

INSTYTUT
TECHNIKI RAKIETOWEJ
I MECHATRONIKI

ITR

 

INSTYTUT
TECHNIKI UZBROJENIA


ITU