WYDZIAŁOWA RADA
ds. kształcenia

RML

 

DZIEKAN

DML

 

SEKRETARIAT
Dziekana

SML

   
     
             

KIEROWNIK
DziekanatuKDL

 

PRODZIEKAN
ds. naukowychPNL

 

PRODZIEKAN
ds. kształceniaPKL

 

PRODZIEKAN
ds. studenckich
i współpracy zagranicznej

PSL

   

ZASTĘPCA
DziekanaZDL

 

KIEROWNIK
AdministracyjnyKAL

         

DZIEKANAT
DZM

 

ST. / SPECJALISTA
ds. nauki
SEKRETARZ
Wydziałowej Rady
ds. kształcenia


SML

 

ST. / SPECJALISTA
ds. szkolenia zawodowegoSZL

   

DZIAŁ
Administracyjno-technicznyDAL

       
     

INSTYTUT
TECHNIKI LOTNICZEJ

ITL

 

INSTYTUT
TECHNIKI RAKIETOWEJ
I MECHATRONIKI


ITR

 

INSTYTUT
TECHNIKI UZBROJENIA

ITU