sg

Zakład Konstrukcji Rakietowych rozpoczął działalność jako jednostka organizacyjna Instytutu Techniki Rakietowej i Mechatroniki Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT w październiku 2020 roku. Jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji Zespołu Techniki Rakietowej, który działał w ramach poprzedniej struktury Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT.

Potencjał naukowy zakładu stanowi wykwalifikowana kadra pracowników naukowych. Prowadzone badania ukierunkowane są głównie na rzecz obronności i obejmują problemy, które wynikają bezpośrednio z zainteresowań i potrzeb zgłaszanych przez Siły Zbrojne RP. Zakład prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, modernizacyjne i wdrożeniowe we współpracy z przemysłem krajowym w zakresie:

  • modernizacji i opracowania nowych rakiet przeciwlotniczych i przeciwpancernych,
    platform bezzałogowych oraz systemów OP,
  • zaawansowanych obliczeń i komputerowych badań symulacyjnych procesu naprowadzania rakiet,
  • rozwiązań modernizacyjnych i prac projektowych z techniki rakietowej,
  • konsultacji i ekspertyz naukowo-technicznych z obszaru działalności zakładu,
  • budowy symulatorów systemów OPL,
  • budowy systemów monitoringu zestawów rakietowych,
  • diagnostyki napędów rakietowych i badań własności balistycznych paliw rakietowych.

Potencjał dydaktyczny zakładu zapewnia doświadczona kadra nauczycieli akademickich, która realizuje proces kształcenia podchorążych w ramach pięcioletnich studiów stacjonarnych oraz szkolenia kadr MON w ramach studiów podyplomowych i kursów doskonalących z zakresu budowy i eksploatacji zestawów przeciwlotniczych, przeciwpancernych i artylerii rakietowej występujących współcześnie na uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP. Baza dydaktyczna w postaci sprzętu technicznego zgromadzona jest w Laboratorium Techniki Uzbrojenia Rakietowego.