Zakład Awioniki funkcjonuje w Instytucie Techniki Lotniczej od 13.02.2020 r. jako następca Zakładu Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego, który powstał 1.10.2004 r. w wyniku organizacyjnego połączenia Zakładu Osprzętu i Automatyki Lotniczej oraz Zakładu Uzbrojenia Lotniczego i Systemów Bezpieczeństwa.

Pracownicy Zakładu stanowią trzon dydaktyczny w procesie kształcenia studentów (cywilnych i wojskowych) w zakresie „Awioniki” oraz specjalistów „Uzbrojenia lotniczego” dla Sił Powietrznych.

Działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna Zakładu jest związana głównie z techniką lotniczą (w zakresie szeroko rozumianego wyposażenia pokładowego statków powietrznych) i ukierunkowana na: badanie jej uwarunkowań eksploatacyjnych (w zakresie obsług, zarządzania i prognozowania niezawodnego wykorzystania), poszukiwanie efektywniejszych sposobów wykorzystania jej potencjalnego zasobu pracy, badania związane z projektowaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych elementów i systemów awionicznych oraz wyposażenia specjalnego.