Zespół ds. nauki i rozwoju jest jednostką organizacyjną administracji wydziałowej właściwą w zakresie nadzorowania i wspomagania działalności naukowej i rozwojowej Wydziału.  Zespołem kieruje prodziekan ds. naukowych i rozwoju.

Do zakresu działania Zespołu ds. nauki i rozwoju należy:

 • współpraca z uczelnianym administratorem systemu POL-on oraz z Administratorem Systemu POL-on dla dyscypliny naukowej „inżynieria mechaniczna” w zakresie danych wprowadzanych do systemu POL-on,
 • współpraca z Działem Personalnym WAT w zakresie wprowadzania i uaktualniania danych, w systemach USOS i POL-on, o pracownikach prowadzących działalność naukową,
 • współpraca z Działem Nauki Akademii w zakresie przekazywania informacji o wnioskach, przygotowanych przez pracowników Wydziału, na prace badawcze finansowane przez instytucje krajowe i międzynarodowe,
 • w ramach ogłaszanych konkursów,
 • opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych procedur w zakresie przygotowywania i przekazywania danych do Systemu POL-on,
 • koordynowanie przygotowania wniosków i składania oświadczeń związanych z działalnością twórczą pracowników Wydziału,
 • monitorowanie wytycznych dotyczących realizacji badań w resorcie obrony narodowej oraz programów strategicznych, programów i projektów realizowanych w powołanych do tego instytucjach krajowych,
 • monitorowanie wytycznych dotyczących realizacji projektów międzynarodowych (m.in. w Europejskiej Europejska Agencji Obrony oraz w Europejskim Funduszu Obronnym),
 • współpraca z pracownikami Wydziału, na potrzeby opracowywania wniosków o realizację badań naukowych, w zakresie definiowania potencjału badawczego Wydziału oraz w zakresie wytycznych projektowych,
 • akwizycja i opracowywanie danych dotyczących działalności naukowej i rozwojowej wydziału,
 • akwizycja i opracowanie danych na potrzeby systemu Baza Wiedzy WAT,
 • promocja działalności naukowej i rozwojowej Wydziału,
 • prowadzenie dokumentacji sekretarza Wydziałowej Rady ds. kształcenia,
 • współpraca z sekretarzem Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria mechaniczna”.