Zakład Technologii i Eksploatacji Uzbrojenia (do 30.09.2020 r Zakład Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji) kierowany przez dr inż. Sławomira PIECHNĘ, prof. WAT powstał 01.01.2003r. w wyniku połączenia kadry naukowej i dydaktycznej oraz infrastruktury dwóch zakładów: Zakładu Technologii Uzbrojenia i Środków Bojowych oraz Zakładu Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji Systemów Mechatronicznych. W ten sposób utworzono Zakład, „łączący” technologie tradycyjne z nowoczesnymi technikami komputerowymi.
Działalność naukowa Zakładu, związana głównie z problematyką wytwarzania i eksploatacji części maszyn, a zwłaszcza technologią metalurgii proszków i eksploatacji uzbrojenia, wynika z zapotrzebowania na nowatorskie rozwiązania w przemyśle maszynowym.

Prace obecnie realizowane przez Zakład koncentrują się m.in. na:

  • opracowywaniu technologii wytwórczych części maszyn produkowanych głównie metodą metalurgii proszków;
  • badaniu właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiałów;
  • opracowywaniu teoretycznych i doświadczalnych analiz zjawisk zachodzących w materiałach poddawanych odkształceniom udarowym (np. wybuchowym);
  • analizowaniu zagadnień związanych z eksploatacją części maszyn i urządzeń;
  • badaniu technik spawalniczych w zastosowaniu do regeneracji części maszyn;
  • badaniu trwałości wybranych elementów broni i amunicji;
  • prognozowaniu stanu systemów sterowania rakiet lotniczych;
  • projektowaniu i wdrażaniu komputerowych systemów do zarządzania procesem eksploatacji uzbrojenia.