Problemy mechatroniki.
Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa

ISSN 2081-5891


okladka pmKwartalnik jest indeksowany w następujących bazach

1.   DOAJ – Directory of Open Access Journals
2.   BazTech – baza polskich czasopism technicznych
3.   IC Journal Master List – (ICV 2020: 100,00) – baza czasopism naukowych
Index Copernicus International
4.   Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne
5.   w wyszukiwarce tekstów naukowych Google Scholar

Wymagania wydawnicze
(wielkość pliku: 0,17 MB)

Prześlij swój rękopis

Oficjalna strona internetowa kwartalnika zawierająca zeszyty archiwalne

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 17 lipca 2023 roku, za publikację w kwartalniku „Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa” przyznawanych jest 70 punktów rankingowych. Informację o punktacji czasopisma i dyscyplinach naukowych przypisanych do czasopisma można znaleźć w załączniku do Komunikatu na pozycji nr 32407.

logo mnisw


Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
jest czasopismem naukowym powstałym w 2010 roku jako kwartalnik.

Zamieszczane są w nim oryginalne prace z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, zwłaszcza z takich dyscyplin, jak: inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa, automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria chemiczna, w których Autorzy prezentują teoretyczne i/lub eksperymentalne wyniki badań i analiz dotyczące rozwiązania istotnych problemów w zakresie najogólniej pojętych zagadnień konstrukcji, technologii, eksploatacji oraz rozwoju uzbrojenia i lotnictwa, a także inżynierii bezpieczeństwa.

Kwartalnik Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa stanowi platformę do prezentacji dorobku i oryginalnych osiągnięć indywidualnych i zespołowych w następujących obszarach tematycznych:

 • systemy broni lufowej i rakietowej oraz środki bojowe;
 • wykrywanie, śledzenie i maskowanie celów;
 • systemy kierowania ogniem;
 • balistyka wewnętrzna, przejściowa, zewnętrzna i końcowa;
 • fizyka wybuchu i nowoczesne materiały wysokoenergetyczne;
 • indywidualne uzbrojenie i wyposażenie żołnierza XXI wieku;
 • systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej;
 • bezzałogowe obiekty precyzyjnego rażenia;
 • charakterystyki aerodynamiczne i dynamika ruchu obiektów latających;
 • efektywność eksploatacji statków powietrznych;
 • nowoczesne materiały i technologie w uzbrojeniu i lotnictwie;
 • analiza obciążeń elementów konstrukcji (sprzętu uzbrojenia, lotniczych, niemilitarnych obiektów technicznych);
 • ochrona oraz obrona anty- i kontrterrorystyczna;
 • wykrywanie, identyfikacja i skutki działania materiałów niebezpiecznych;
 • bezpieczeństwo infrastruktury i osób.

W kwartalniku istnieje także możliwość publikacji artykułów (w postaci komunikatów technicznych) prezentujących wyniki ukierunkowanych na wdrożenie prac naukowo-badawczych o charakterze konstrukcyjno-technologicznym.

Autorzy, którzy zamierzają opublikować swoje prace w kwartalniku, powinni zarejestrować swój artykuł (wraz z niezbędnymi deklaracjami i oświadczeniami) poprzez wydziałową stronę internetową kwartalnika

https://wml.wat.edu.pl/czasopismo-problemy-mechatroniki/
(zakładka Prześlij swój rękopis)