Podstawowe zadania Instytutu Techniki Rakietowej i Mechatroniki to kształcenie kadr dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Powietrznej, Wojsk Rakietowych, Artylerii Wojsk Lądowych oraz poszukiwanych w przemyśle przy projektowaniu i eksploatacji zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych inżynierów.

Oprócz przygotowania w zakresie eksploatacji sprzętu mechatronicznego (w tym także rakietowego), absolwenci Instytutu Techniki Rakietowej i Mechatroniki mają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatowania zintegrowanych struktur mechanicznych, elektronicznych i informatycznych, zwanych w skrócie mechatronicznymi. Zdobyta w czasie studiów wiedza zapewnia im systemowe spojrzenie na problematykę związaną z zagadnieniami mechaniki budowy maszyn i elektroniki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych.
Absolwenci Instytutu Techniki Rakietowej i Mechatroniki przygotowani są również do pracy dydaktyczno-naukowej w szkolnictwie wojskowym, w uczelniach cywilnych oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, a także w średnich i małych zakładach gospodarki narodowej zajmujących się wytwarzaniem, eksploatacją i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych.


AKTUALNOŚCI INSTYTUTU


W dniach 22-23 maja 2019 r. na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych (CP SP) w Ustce odbyły się rakietowe strzelania bojowe 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego z zestawów rakietowych 2K12 KUB. W obserwacji strzelań wzięło udział 18 podchorążych z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich Katedry Mechatroniki: płk. rez. dr. inż. Bogusława MUSIAŁA oraz kpt. dr. inż. Witolda BUŻANTOWICZA.

W ramach pobytu na poligonie podchorążowie zapoznali się m.in. z:

Read more Obserwacja rakietowych strzelań bojowych

W dn. 7 września 2018 r. w ramach XXVI MSPO w Kielcach redakcja Defence24 zorganizowała debatę na temat „Wzmocnienie obrony przeciwpancernej w państwach wschodniej flanki NATO”. W trakcie debaty prelegenci skupili się na poszukiwaniu sposobów wzmocnienia obrony przeciwpancernej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w ramach współpracy międzynarodowej. Jednym z uczestników debaty był prof. B. Zygmunt z Katedry Mechatroniki WML.

Read more MSPO 2018: Jak wzmocnić obronę przeciwpancerną na wschodniej flance?

W dniu 22.12.2017 r. zakończył się kurs przeszkolenia kadr rezerwy – oficerski, prowadzony w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej.
Celem kursu było przygotowanie żołnierzy rezerwy do pełnienia obowiązków na stanowiskach oficerskich korpusu osobowego przeciwlotniczego w grupie osobowej artylerii przeciwlotniczej.
Program kształcenia obejmował 351 godzin zajęć programowych i zawierał 181 godzin modułu ogólnego i 170 godzin modułu specjalistycznego – w tym 70 godzin realizowanych w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie.
Kurs zakończył się egzaminem na oficera, który przeprowadziła powołana rozkazem Rektora-Komendanta WAT Uczelniana Komisja Egzaminacyjna.

Read more Zakończenie kursu przeszkolenia kadr rezerwy

12 lipca br. na specjalistycznym portalu zajmującym się tematyką obronności zamieszczono obszerny artykuł autorstwa kmdr rez. Maksymiliana Dury omawiający rozwijaną w świecie koncepcję zwalczania samosterujących pocisków (cruise) wykorzystując polskie pociski przeciwlotnicze b. krótkiego zasięgu Grom/Piorun. Autor analizuje w artykule również teoretyczne prace wykonane w Katedrze Mechatroniki WML, podpierające omawiana koncepcję. Pod artykułem pojawiło się kilkaset postów, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem.

Zespół w składzie prof. B.Zygmunt, ppłk dr K. Motyl i dr K. Sienicki udostępnił p. kmdr M. Durze do napisania artykułu wyniki symulacji komputerowych potwierdzających możliwość zwalczania pocisków typu cruise przez PPZR Grom/Piorun.

czytaj cały artykuł na – www.defence24.pl

Od dwóch dekad trwają w Polsce gorące dyskusje w sprawie stanu i przyszłości istotnego elementu sił zbrojnych jakim są wojska obrony powietrznej oraz przeciwrakietowej (WOPP). Na świecie przez ten czas dokonał się istotny postęp w zrozumieniu znaczenia tego komponentu sił zbrojnych dla potencjału obronnego państwa.

Dzięki burzliwemu rozwojowi technologicznemu, zwłaszcza elektroniki, informatyki oraz inżynierii materiałowej, podstawowym sprzętem obrony powietrznej są zestawy rakietowe o różnym zasięgu i pułapie. Nowoczesny system OPP jest w stanie zatrzymać napad powietrzny nieprzyjaciela, stanowiący pierwsze uderzenie w konflikcie zbrojnym na współczesnym polu walki.

Dotychczas będące w służbie posowieckie rakietowe zestawy przeciwlotnicze krótkiego i średniego zasięgu (OSA, KUB, NEWA) miały być wycofane ze służby na początku XXI w. Dzięki staraniom wojskowych zakładów remontowych (WZU Grudziądz i WZE Zielonka) oraz specjalistów z WAT udało się przeprowadzić takie modernizacje techniczne, które pozwalają przenieść horyzont czasowy eksploatacji bojowej tego sprzętu poza rok 2020. Żadne z państw członków dawnego bloku wschodniego nie zdobyło się na taki intelektualny i technologiczny wyczyn.

czytaj cały artykuł na – www.sprawynauki.edu.pl