Zespół Artylerii i Balistyki funkcjonuje w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników Zakładu Artylerii i Balistyki Instytutu Techniki Uzbrojenia oraz aparaturę naukowo-badawczą zakładowego Laboratorium Balistyki.

Główne kierunki działalności zespołu:

 1. Kompleksowe badania doświadczalne właściwości energetyczno-balistycznych stałych materiałów miotających i paliw rakietowych.
 2. Badania i modelowanie zjawisk balistyki wewnętrznej, przejściowej, zewnętrznej i końcowej.
 3. Badania numeryczne propagacji i oddziaływania uderzeniowej fali podmuchu.

Oferta naukowa zespołu:

 1. Badania doświadczalne charakterystyk energetyczno-balistycznych stałych materiałów miotających (prochów) i paliw rakietowych:
  • ciepło spalania (kalorymetr KL12)
  • siła prochu, kowolumen gazów prochowych, współczynniki prawa szybkości spalania (komora manometryczna) – w tym według procedur STANAG 4115, MIL STD 286B
  • impuls jednostkowy ciągu, funkcja ciśnieniowa i temperaturowa stałych paliw rakietowych (laboratoryjny silnik rakietowy)
 2. Badania doświadczalne parametrów dynamicznych pracy lufowych prochowych układów miotających kalibru 5,56-12,7 mm i lotu pocisków:
  • ciśnienie gazów w przestrzeni zapociskowej lufy (lufy balistyczne, układy pomiarowe szybkozmiennych ciśnień o wartości kilkadziesiąt-kilkaset MPa)
  • prędkość średnia pocisków w odległości do 50 m od wylotu lufy (tunel balistyczny, lufy prędkościowe i skupieniowe, bariery optyczne)
  • identyfikacja parametrów lotu pocisku poza lufą i u celu (bariery skupieniowe, kamera Phantom v12)
 3. Modelowanie numeryczne zjawisk balistyki wewnętrznej, przejściowej, zewnętrznej i końcowej (oryginalne własne programy, pakiet obliczeniowy CFD FLUENT oraz program PRODAS):
  • rozwiązanie problemu głównego balistyki wewnętrznej lufowych układów miotających zbudowanych w układzie klasycznym (w tym wg STANAG 4367) oraz układów miotających nieklasycznych (moździerze, dwukomorowe, bezodrzutowe, nasadkowe)
  • rozwiązanie problemu głównego balistyki wewnętrznej silników rakietowych na paliwo stałe
  • modelowanie, identyfikacja i badania numeryczne dynamiki lotu obiektów balistycznych (w tym według STANAG 4355)
  • analiza numeryczna ruchu pocisku w okresie przejściowym. 4. Badania numeryczne propagacji i oddziaływania uderzeniowej fali podmuchu.