DYREKTOR INSTYTUTU

DYI

 


ORGANIZACJA
SZKOLENIA


PL.147.0001


 
   
       
   

ZASTĘPCA
Dyrektora

ZIL

 

ZASTĘPCA
Dyrektora
ds. techniczno-ekonomicznych

ZLT

 

STANOWISKO
Administracyjne

AIL

 
   

ZAKŁAD AERODYNAMIKI
I TERMODYNAMIKI

ZAT

   

PRACOWNIA
Termodynamiki

PTD

       
     
   

LABORATORIUM AERODYNAMIKI
I TERMODYNAMIKI

LTD

   

PRACOWNIA
Aerodynamiki

PAD

       
 
   

ZAKŁAD AWIONIKI

ZAL

   

PRACOWNIA
Systemów sterowania

PST

       
     
   

LABORATORIUM AWIONIKI

LAL

   

PRACOWNIA
Systemów Nawigacyjnych i Symulatorów

PSN

       
   
         

PRACOWNIA
Systemów Elektroenergetycznych

PSE

       
 
   

ZAKŁAD BUDOWY I EKSPLOATACJI
STATKÓW POWIETRZNYCH

ZBE

   

PRACOWNIA
Eksploatacji Statków Powietrznych

PSP

       
     
   

LABORATORIUM BUDOWY I EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH

LSP

   

PRACOWNIA
Projektowania, Wytwarzania i Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych

PWK

       
     
           

PRACOWNIA
Lotniczych Zespołów Napędowych

PZN

       
     
           

PRACOWNIA
Wytrzymałości i Twałości Zmęczeniowej
Statków Powietrznych

PWT

       
 
   

ZAKŁAD INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
I UZBROJENIA LOTNICZEGO

ZIB

   

PRACOWNIA
Inżynierii Bezpieczeństwa

PIB

       
     
   

LABORATORIUM INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
I UZBROJENIA LOTNICZEGO

LIB

   

PRACOWNIA
Uzbrojenia Lotniczego

PUL

       
   
   

LABORATORIUM BADAŃ NAPĘDÓW LOTNICZYCH 

LNL

   

PRACOWNIA
Zawieszeń Magnetycznych

PZM

       
   
         

PRACOWNIA
Pomiarów Cieplnych

PPC

       
   
         

PRACOWNIA
Statyki, Dynamiki i Wibroakustyki

PSD

       
   
         

PRACOWNIA
Tunelowych Badań Przepływowych

PTP

       
   
         

PRACOWNIA
Numerycznych Badań Przepływowych
i Wytrzymałościowych

PNB

       
   
         

PRACOWNIA
Pomiarów Precyzyjnych

PPP

       
   
         

PRACOWNIA
Doświadczalnych Badań Silników Lotniczych

PDB