Zespół Systemów Sterowania i Kierowania Ogniem funkcjonuje w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników Instytutu Techniki Rakietowej i Mechatroniki oraz aparaturę naukowo-badawczą katedralnego Laboratorium Mechatroniki, w skład którego wchodzą cztery pracownie: Komputerowa, Automatyki i Robotyki, Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych oraz Przeciwlotniczych Systemów Kierowania Ogniem.

Główne kierunki działalności zespołu:

  1. Robotyka, mechanika, automatyka, teoria sterowania, technika mikroprocesorowa, informatyka stosowana.
  2. Analiza, programowanie i konstrukcja urządzeń mechatronicznych na potrzeby zastosowań militarnych i przemysłowych.

Oferta naukowa zespołu:

  1. Konstrukcja oraz badania celowników i systemów kierowania ogniem dla artylerii przeciwlotniczej.
  2. Opracowywanie automatycznych układów śledzących i sterowania w czasie rzeczywistym (w technologii analogowej i cyfrowej).
  3. Tworzenie aplikacji komputerowych układów sterowania dla przemysłu.
  4. Projektowanie algorytmów oraz układów: sterowania, sensorycznych i napędowych systemów mechatronicznych.
  5. Integracja systemów mechatronicznych z wykorzystaniem pneumoelektrycznych systemów manipulacyjnych i napędowych.
  6. Projektowanie, uruchamianie i badania wstępne modeli podzespołów i urządzeń optoelektronicznych, układów mikroprocesorowych i zespołów napędowych dla konstruowanych systemów broni przeciwlotniczej i układów automatyki przemysłowej.
  7. Organizacja i prowadzenie szkoleń oraz kursów specjalistycznych z dziedziny automatyki i inżynierii systemów mechatronicznych dla inżynierów z wojska i przemysłu.