Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT jest jednostką naukową przygotowaną do kompleksowego prowadzenia prac badawczych – rozwojowych i wdrożeniowych – ukierunkowanych głównie na technikę wojskową, z uwzględnieniem prac studyjnych i opracowań prognoz rozwoju systemów i urządzeń dla potrzeb gospodarki narodowej, Sił Zbrojnych RP, doradztwa technicznego w zakresie formułowania tendencji rozwoju sprzętu wojskowego, nowoczesnych technologii, ekspertyz, opinii naukowych i badań kwalifikacyjnych.

O osiągnięciach Wydziału w działalności naukowo-badawczej świadczą zdobyte liczne nagrody i wyróżnienia oraz przyznane patenty i prawa ochronne. Efekty prowadzonych prac naukowych, prezentowane na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, weryfikowane w warunkach międzynarodowej konkurencji, zdobywają uznanie w Polsce i na świecie. Doświadczenie Wydziału w realizacji projektów badawczych świadczy o tym, że jest doskonałym partnerem do podjęcia współpracy naukowej w ramach krajowych i międzynarodowych programów rozwojowych sfery B+R.

W latach 2016-2022 w WML realizowano łącznie 80 projektów badawczych finansowanych przez MEiN, NCN, NCBR, MON oraz ze środków UE.
Ponadto realizowano ok. 130 prac badawczych umownych i niskonakładowych pozyskanych od podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych (cywilnych i wojskowych).
Efektem tych prac są monografie i publikacje zarówno o charakterze naukowym, jak również o charakterze technicznym i przeglądowym, ukierunkowane na popularyzacje najnowszych osiągnięć techniki i ich praktyczne zastosowanie. W wielu przypadkach rezultaty zrealizowanych w WML prac badawczych i eksperckich, z tytułu zachowania klauzuli poufności badań lub dlatego, że zakres pracy stanowił tajemnicę przedsiębiorstwa, nie mogły być publikowane bez zgody zamawiających.

Pracownicy WML w latach 2017-2022 uzyskali 13 patentów i 7 wspólnotowych wzorów przemysłowych.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
PROJEKTY FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH