Zakład Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych (ZPZ) rozpoczął działalność jako jednostka organizacyjna Instytutu Techniki Rakietowej i Mechatroniki na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT w roku 2020.
Jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji Zespołu Radioelektroniki, który działał w ramach poprzedniej struktury Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.
Zakładem kieruje dr inż. Wojciech PARA.
Aktualnie w Zakładzie zatrudnionych jest 16 pracowników, w tym: 2 profesorów, 2 profesorów uczelni, 6 adiunktów, 1 starszy wykładowca, 3 asystentów i 2 pracowników technicznych.
Potencjał naukowo-badawczy oraz nowoczesna, rozbudowywana baza laboratoryjna Zakładu umożliwiają współpracę z wojskowymi i cywilnymi ośrodkami badawczo-produkcyjnymi w zakresie:

  • systemów przetwarzania sygnałów i sterowania w czasie rzeczywistym
  • cyfrowego przetwarzania sygnałów i projektowania procesorów sygnałowych
  • teorii i układów określania współrzędnych celów i rakiet
  • teorii systemów naprowadzania rakiet przeciwlotniczych