W zakresie zapewnienia jakości kształcenia obowiązują obecnie zarówno uczelniane jak i wydziałowe wewnętrzne akty normatywne.

UCZELNIANE

Uchwała nr 76/WAT/2019 Senatu WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 4 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia “Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”.

Zarządzenie nr 1/RKR/2020 Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT.

Decyzja nr 374/RKR/2020 Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT.

Decyzja nr 286/RKR/2020 Rektora WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia.

WYDZIAŁOWE

Decyzja nr 84/WML/2020 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia “Procedury oceny prac dyplomowych przez zespół oceniający Wydziałowej Komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego”.

Decyzja nr 78/WML/2020 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie powołania zespołów dydaktycznych w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego.

Decyzja nr 76/WML/2020 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 2 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia “Systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii technicznej im Jarosława Dąbrowskiego”.

Decyzja nr 70/WML/2020 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie ustalenia norm i normatywów procesu dydaktycznego Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

Decyzja nr 65/WML/2020 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa do spraw jakości kształcenia.

Decyzja nr 56/WML/2020 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia.