NORMY I NORMATYWY PROCESU DYDAKTYCZNEGO
z dnia 23.05.2022 r.
(wielkość pliku: 1,89 MB)W zakresie zapewnienia jakości kształcenia obowiązują obecnie zarówno uczelniane jak i wydziałowe wewnętrzne akty normatywne.

UCZELNIANE

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 83/WAT/2021
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”.

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 51/RKR/2022
z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT.

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 374/RKR/2020
z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT.

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 307/RKR/2021
z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniającą decyzję 374/RKR/2021

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 286/RKR/2020
z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia.

WYDZIAŁOWE

Decyzja nr 84/WML/2020 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Procedury oceny prac dyplomowych przez zespół oceniający Wydziałowej Komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego”.

Decyzja nr 78/WML/2020 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 17 listopada 2020 r.
w sprawie powołania zespołów dydaktycznych w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego.

Decyzja nr 76/WML/2020 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 2 listopada 2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii technicznej im Jarosława Dąbrowskiego”.

Decyzja nr 65/WML/2020 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa do spraw jakości kształcenia.

Decyzja nr 56/WML/2020 Dziekana WML WAT im. Jarosława Dąbrowskiego – z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia.