Wybory do Senatu WAT na kadencję 2024 – 2028


KW WML informuje, że Komisja Wyborcza Akademii Uchwałą nr 10/KWA/2024 z dnia 29 marca 2024 r. zarządziła wybory na członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2024-2028.

Zgodnie z Uchwałami Senatu WAT i KWA Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa może mieć w Senacie WAT maksymalnie 3 przedstawicieli spośród Nauczycieli akademickich będących profesorami lub profesorami WAT oraz 1 przedstawiciela spośród pozostałych nauczycieli akademickich.

Przed zgłoszeniem kandydatów należy zapoznać się z aktualnymi dokumentami umieszczonymi w zakładce „Dokumenty nadrzędne”.

Pisemnego zgłoszenia kandydatów można dokonywać do godz. 15:00 w dniu 12 kwietnia 2024 r. do sekretarza KW WML, kpt. mgr. inż. Dawida GOŹDZIKA (pok. 10 / bud. 69, tel. 261 837 356).


Terminarz wyborczy w WML
Wzór zgłoszenia NA
będącego profesorem lub profesorem WAT
Wzór zgłoszenia NA
niebędącego profesorem lub profesorem WAT