Wybory w WML odbywają się zgodnie ze Statutem
Wojskowej Akademii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
oraz uchwałami Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.


Przedstawiciele Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa do Senatu WAT
wybrani na kadencję 2020 – 2024

  • dr hab. inż. Leszek BARANOWSKI, prof. WAT
  • dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT
  • dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT
  • dr inż. Robert PASZKOWSKI

Kandydaci wskazani przez wspólnotę wydziału
do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
na kadencję 2020 – 2024

  • dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT
  • płk dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ, prof. WAT

Przedstawiciele Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
w Uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich
wybrani na kadencję 2020 – 2024

  • prof. dr hab. inż. Józef GACEK
  • mgr inż. Olga GRZEJSZCZAK