Uchwały KW WML


Uchwała nr 5/KW-WML/2021
z dnia 27.I.2021 r. w sprawie wyborów do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

Uchwała nr 4/KW-WML/2021
z dnia 22.I.2021 r. w sprawie stwierdzenia poprawności zgłoszeń i sporządzenia listy kandydatów do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

Uchwała nr 3/KW-WML/2021
z dnia 19.I.2021 r. w sprawie sporządzenia listy uprawnionych do głosowania w wyborach do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

Uchwała nr 2/KW-WML/2021
z dnia 14.I.2021 r. w sprawie wzoru zgłoszenia kandydata do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

Uchwała nr 1/KW-WML/2021
z dnia 14.I.2021 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich

Uchwała nr 13/KW-WML/2020
z dnia 06.VII.2020 r. w sprawie wskazania kandydatów do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 12/KW-WML/2020
z dnia 01.VII.2020 r. w sprawie stwierdzenia przeprowadzenia wyborów na przedstawicieli do składu Senatu WAT

Uchwała nr 11/KW-WML/2020
z dnia 29.VI.2020 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w przedmiocie wskazywania kandydatów do pełnienia funkcji dziekana

Uchwała nr 10/KW-WML/2020
z dnia 29.VI.2020 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w przedmiocie wskazywania kandydatów do pełnienia funkcji dziekana
(załącznik nr 1 dostępny do wglądu u sekretarza WKW WML)

Uchwała nr 9/KW-WML/2020
z dnia 26.VI.2020 r. w sprawie zorganizowania zebrania wyborczego dla pracowników i żołnierzy zawodowych niebędących nauczycielami akademickimi, którzy nie mają możliwości głosowania z wykorzystaniem systemu USOS

Uchwała nr 8/KW-WML/2020
z dnia 26.VI.2020 r. w sprawie stwierdzenia poprawności zgłoszeń i sporządzenia listy kandydatów do pełnienia funkcji dziekana na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 7/KW-WML/2020
z dnia 18.VI.2020 r. w sprawie wzoru zgłoszenia kandydata
do pełnienia funkcji dziekana

Uchwała nr 6/KW-WML/2020
z dnia 18.VI.2020 r. w sprawie określenia terminarza czynności wyborczych
w przedmiocie wskazywania przez wspólnotę wydziału kandydatów
do pełnienia funkcji dziekana na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 5/KW-WML/2020
z dnia 15.VI.2020 r. w sprawie sporządzenia list uprawnionych do głosowania w wyborach ma przedstawicieli do składu Senatu WAT

Uchwała nr 4/KW-WML/2020
z dnia 9.VI.2020 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji kandydatów i sporządzenia list kandydatów na przedstawicieli do składu Senatu WAT
Uchwała nr 3/KW-WML/2020
z dnia 1.VI.2020 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych

Uchwała nr 2/KW-WML/2020
z dnia 31.III.2020 r. w sprawie formy uchwały
komisji wyborczej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

Uchwała nr 1/KW-WML/2020
z dnia 31.III.2020 r. w sprawie uchwalenia
“Regulaminu pracy komisji wyborczej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa”

Protokół z głosowania tajnego na posiedzeniu KW WML dnia 11.02.2020 r.
w sprawie wyboru:
– przewodniczącego, – zastępcy przewodniczącego, – sekretarza komisji.