kadra zb

Zakład Artylerii i Balistyki Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej funkcjonuje w obecnej strukturze od 01.10.2020 roku. Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu obejmuje zagadnienia balistyki wewnętrznej, przejściowej, zewnętrznej oraz końcowej.

Logo Zakładu Artylerii i Balistyki