Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej XXVI Międzynarodowej Szkole Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji

w dniach 12 – 16 września 2022 r.

Miejscem konferencji jest ODDZIAŁ REWITA JURATA, ul. Helska 2.

Nadesłane artykuły będą opublikowane (zgodnie z informacją zawartą na stronie SZKOŁY)
a monografia zostanie wydana (z nadesłanych referatów) nawet wtedy, gdy nieszczęśliwy
zbieg okoliczności nie pozwoli przeprowadzić obrad SZKOŁY.
Mając na uwadze nieoczekiwaną sytuację i wynikające z tego trudności
oraz zmianę terminu konferencji zmianie ulega ostateczny termin nadsyłania referatów.

Na Państwa artykuły będziemy czekać do 31 lipca 2022.
W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt e-mail: jan.szczurko@wat.edu.pl

Życzę dużo zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia oraz szybkiego powrotu do normalności.

 

banner skwpwie


Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania referatów
sformatowanych zgodnie z wymaganiami wydawniczymi obowiązującymi
w zeszłym roku (tj. w standardowym formacie A4).


Organizatorem Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i  Eksploatacji jest Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnikami Szkoły są przedstawiciele nauki, przemysłu oraz firm wdrażających systemy komputerowego wspomagania oraz zaproszeni goście.
Szkoła odbywa się raz w roku, w pierwszych dniach maja. Ma charakter ogólny i jest skierowana do użytkowników we wszystkich branżach, w których zastosowano komputerowe wspomaganie prac. Organizatorzy nie stawiają sobie za cel konkurowania z tematycznymi konferencjami komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania.

Program Szkoły adresowany jest przede wszystkim do:

  • użytkowników systemów komputerowych w biurach, zakładach i przedsiębiorstwach przemysłowych
  • twórców metod i procedur komputerowego wspomagania
  • producentów sprzętu i autorów oprogramowania.

Za zorganizowanie Szkoły i jej stronę techniczną odpowiada Biuro Szkoły.

Nad zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu Szkoły czuwa Komitet Naukowy, który nadzoruje merytoryczne ukierunkowanie Szkoły oraz odpowiada za przygotowanie wykładów i recenzji.

Organizator przewiduje tworzenie doradczego zespołu do spraw współpracy z przemysłem, którego skład osobowy jest ustalany corocznie po pierwszych zgłoszeniach z przedsiębiorstw przemysłowych.
W ramach Szkoły i pod jej egidą organizowane są seminaria, konferencje i sympozja towarzyszące lub samodzielne.