Jan SZCZURKO – Kierownik, tel. +48 261 837 845, +48 261 839 452

  • Szymon BORYS
  • Stanisław GRZYWIŃSKI
  • Wojciech KACZMAREK
  • Jakub MIERNIK
  • Dariusz RODZIK
  • Jacek WARCHULSKI
  • Marcin WARCHULSKI
  • Piotr TUREK

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Centrum Szkolenia CAD

00-908 Warszawa 49
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 /bud. 100, pok. 324A/

tel. +48 261 837 845, fax +48 261 839 777
jan.szczurko@wat.edu.pl

 


KONTO

Opłaty konferencyjne proszę kierować na konto:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

CITIBANK HANDLOWY w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

tytuł przelewu: “XXVI Szkoła”