Zespół Termodynamiki i Wymiany Ciepła funkcjonuje w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników Zakładu Aerodynamiki i Termodynamiki Instytutu Techniki Lotniczej oraz aparaturę naukowo-badawczą zakładowego Laboratorium Termodynamiki.

Główne kierunki działalności zespołu:

 1. Termodynamika techniczna, metrologia cieplna.
 2. Badania właściwości termofizycznych materiałów.
 3. Modelowanie matematyczne zjawisk wymiany ciepła i masy.
 4. Inżynieria materiałowa w zakresie właściwości termofizycznych materiałów.
 5. Komputerowe wspomaganie procesu pomiarów.
 6. Zagadnienia odwrotne dotyczące estymacji parametrów termofizycznych ciał stałych.
 7. Modelowanie numeryczne złożonych zagadnień wymiany ciepła i masy.

Oferta naukowa zespołu:

 1. Badania eksperymentalne właściwości termofizycznych: przewodności cieplnej, dyfuzyjności cieplnej, ciepła właściwego oraz rozszerzalności termicznej ciał stałych.
 2. Obliczenia numeryczne i badania eksperymentalne wymiany ciepła w ciałach stałych: radiacyjno-kondukcyjna wymiana ciepła w ośrodkach optycznie aktywnych, wymiana ciepła i masy w strukturach porowatych, wymiana ciepła w strukturach biologicznych.
 3. Badania właściwości termofizycznych materiałów wybuchowych.
 4. Badania wymiany ciepła w konstrukcjach lotniczych, w tym badania procesu narastania oblodzenia statków powietrznych.
 5. Badania eksperymentalne zmian temperatury obiektów w ruchu np. zmian temperatury na płatowcu samolotu w locie, zmian temperatury tłoka silnika spalinowego podczas pracy.

Baza sprzętowa:

 1. Stanowiska do badań dyfuzyjności cieplnej (LFA 427; zmodyfikowaną metodą impulsową).
 2. Dylatometry (DIL 402 C; interferencyjny do 1100°C).
 3. Mikrokalorymetr skaningowy DSC 404 C Pegasus.
 4. Przyrządy do pomiarów przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych (Fox 300 i Fox 314).
 5. Kamera termowizyjna ThermaVision SC7200.
 6. Mierniki gęstości strumienia ciepła.
 7. Analizator rozkładu (widma) średnic aerozoli skondensowanych w gazie IS SAM KamiKa.