DZIEKAN
Kachel
dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof WAT
tel. +48 261 839 170
stanislaw.kachel@wat.edu.pl

ZASTĘPCA DZIEKANA

Kupidura
płk dr hab. inż.
Przemysław KUPIDURA

tel. +48 261 839 730
przemyslaw.kupidura@wat.edu.pl

PRODZIEKAN
ds. naukowych i rozwoju

Rośkowicz
dr hab. inż.
Marek ROŚKOWICZ,
prof. WAT

tel. +48 261 839 167
marek.roskowicz@wat.edu.pl
PRODZIEKAN
ds. kształcenia

Rochala
dr inż.
Zdzisław ROCHALA,
prof. WAT

tel. +48 261 839 585
zdzislaw.rochala@wat.edu.pl
PRODZIEKAN
ds. studenckich
i współpracy zagranicznej
Wojtowicz
ppłk dr inż.
Konrad WOJTOWICZ

tel. +48 261 837 529
konrad.wojtowicz@wat.edu.pl


KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
Korpikiewicz
mgr inż.
Jarosław KORPIKIEWICZ

tel. +48 261 839 567

jaroslaw.korpikiewicz@wat.edu.pl
KIEROWNIK DZIEKANATU
Nikiciuk
mgr inż.
Grzegorz NIKICIUK

tel. +48 261 839 555

grzegorz.nikiciuk@wat.edu.pl