51. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie


II miejsce w sekcji nauk technicznych:
inż. Stanisław Niedźwiecki
inż. Patryk Cedro
Projekt i wykonanie repliki karabinka MSBS GROT w systemie AEG.
praca wykonana w Kole Naukowym Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji, opiekun naukowy: dr inż. Marcin Sarzyński


Konkurs Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT


I miejsce:
Mateusz DZIECIĄTKO
inż. Patryk CEDRO
inż. Stanisław NIEDŹWIECKI

Projekt i wykonanie bezzałogowego statku powietrznego
praca wykonana w Kole Naukowym Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji, opiekun naukowy: ppłk dr inż. Paweł Płatek


Konferencja Międzynarodowa CERC, Military Technical Academy w Rumunii


I miejsce w panelu Armament Systems:
sierż. pchor. inż. Michał LUTYK
Preliminary design of a replica of the 9 mm MORS submachine gun
praca wykonana w Kole Naukowym Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji, opiekun naukowy: dr inż. Robert Paszkowski

II miejsce w panelu Armament Systems:
st. kpr. pchor. inż. Tomasz JEŻAK
Comparison of Numerical Formulations Applied in Terminal Ballistic Impact Problem Analyses
praca wykonana w Kole Naukowym Techniki Uzbrojenia, opiekun naukowy: mjr dr inż. Bartosz Fikus