Koło Naukowe Lotnictwa i Kosmonautyki skupia pasjonatów i sympatyków technicznych aspektów lotnictwa. Przemysł lotniczy korzysta z najnowszych osiągnięć wielu dziedzin nauki dlatego prace członków Koła mogą być zawarte w różnych obszarach techniki. Studenci zrzeszeni w KNSLiK pracują między innymi nad zagadnieniami obejmującymi projektowanie i badanie elementów płatowca, napędów lotniczych, wyposażenia hydraulicznego, pneumatycznego i elektrycznego oraz elektroniki lotniczej i oprogramowania.

KNSLiK daje możliwość:

  • rozwijania zainteresowań naukowych z zakresu lotnictwa poprzez podejmowanie przez członków indywidualnych i zespołowych tematów badawczych i badawczo-konstrukcyjnych
  • wdrażania członków Koła do działalności naukowo-badawczej pod opieką nauczycieli akademickich poprzez udział w pracach naukowych Instytutu Techniki Lotniczej
  • kształtowania umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej
  • popularyzowania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w kraju i za granicą poprzez organizowanie otwartych zebrań oraz udział w seminariach, warsztatach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i obozach naukowych
  • łatwiejszego startu zawodowego poprzez współpracę ze specjalistami branży lotniczej z innych uczelni oraz z firm przemysłu związanego z lotnictwem.

Aktualne informacje o działalności KNSLiK: http://facebook.com/knslik