KNS Techniki Uzbrojenia działa w ITU od wielu, wielu lat. Skupia najzdolniejszych i najambitniejszych studentów cywilnych i wojskowych kształcących się na specjalnościach „uzbrojeniowych”, którzy swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje pogłębiają zgodnie z zainteresowaniami, pod kierunkiem opiekuna naukowego. To w tym Kole pracowała w latach 2009-2013 mgr inż. Karolina Pęcherzewska (pod kierunkiem naukowym płk. dr. inż. Ryszarda Woźniaka) – stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, dwukrotna laureatka „Studenckiego Nobla” (pierwszy przypadek w historii WAT) oraz zdobywczyni wielu innych nagród i wyróżnień.

Koło ma bardzo bogatą przeszłość, uwieńczoną wieloma sukcesami studentów zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Oto tylko niektóre z nich:

 • ppor. mgr inż. Jacek Kijewski (opiekun naukowy: kpt. mgr inż. Ryszard Woźniak) – laureat „Nagrody Rektora WAT II stopnia” (1995) oraz I miejsca na „17. Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Studentów i Młodych Pracowników Nauki” w Zielonej Górze (1995);
 • ppor. mgr inż. Justyn Łyżwa (opiekun naukowy: płk dr inż. Andrzej Ciepliński) – laureat „Wyróżnienia Rektora WAT” (1996) oraz I miejsca na „18. Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Studentów i Młodych Pracowników Nauki” w Zielonej Górze (1996);
 • ppor. mgr inż. Wojciech Koperski (opiekun naukowy: płk dr inż. Ryszard Wójcik) – laureat I miejsca w „Konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę dyplomową” (1998);
 • pchor. Marcin Wiącek (opiekun naukowy: kpt. mgr inż. Przemysław Kupidura) – laureat „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Wojskowego Przeglądu Technicznego i Logistycznego” na VI Seminarium KNS w Żegiestowie (2000) oraz I miejsca w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów” – Liptovski Mikulas, Słowacja (2001);
 • pchor. Dawid Nowaczyk (opiekun naukowy: kpt. mgr inż. Mirosław Zahor) – laureat „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Wojskowego Przeglądu Technicznego i Logistycznego” na VII Seminarium KNS (2003) oraz „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Magazynu Broń i Amunicja” w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie broni i amunicji strzeleckiej” (2003);
 • ppor. mgr inż. Michał Binek (opiekun naukowy: ppłk dr inż. Ryszard Woźniak) – laureat: „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Wojskowego Przeglądu Technicznego i Logistycznego” na VIII Seminarium KNS (2002), II miejsca w „Konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę inżynierską” (2002), wyróżnienia w „Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym” (2002), I miejsca w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów” – Liptovski Mikulas, Słowacja (2004);
 • ppor. mgr inż. Radosław Warchoł (opiekun naukowy: mjr dr inż. Przemysław Kupidura) – laureat I miejsca w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów” – Liptovski Mikulas, Słowacja (2003);
 • ppor. Łukasz Szmit (opiekun naukowy: mjr dr inż. Robert Kamiński) – laureat „Nagrody Szefa Zarządu Materiałowo-Technicznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego” (2005);
 • ppor. mgr inż. Grzegorz Leśnik (opiekun naukowy: ppłk dr inż. Przemysław Kupidura) – laureat I miejsca w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów” – Liptovski Mikulas, Słowacja (2006);
 • mgr inż. Małgorzata Pac (opiekun naukowy: mjr dr inż. Wojciech Koperski) – laureatka II miejsca na „IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej” – Brno, Czechy (2007) oraz II miejsca w konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę magisterską (2007);
 • mgr inż. Karolina Pęcherzewska (opiekun naukowy: płk dr. inż. Ryszard Woźniak) – laureatka wyróżnienia „Za najlepszą pracę dyplomową na studiach I stopnia” (2011/2012), laureatka uczelniana III miejsca w „Konkursie na najlepszego studenta RP” (2013);
 • mgr inż. Joanna Romanowska (opiekun naukowy: dr inż. Ryszard Woźniak) – laureatka I miejsca na „Konferencji Młodych Naukowców <<Wiedza i Innowacje>> wiWAT” (2013);
 • mgr inż. Małgorzata Cyrta (opiekun naukowy: mjr dr inż. Wojciech Koperski) – laureatka „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Nowej Techniki Wojskowej” za najlepszą prezentację podczas sesji plakatowej” podczas X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej nt. „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa” (2014);
 • pchor. Łukasz Stolarski (opiekun naukowy: mjr dr inż. Wojciech Koperski) – laureat III miejsca w „Międzynarodowej Konferencji Studentów” – Bukareszt, Rumunia (2015);
 • pchor. Tomasz Satławski (opiekun naukowy: mjr dr inż. Wojciech Furmanek) – laureat II miejsca w „Konkursie dla Młodych Naukowców o Nagrodę Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia” podczas XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” (2017);
 • inż. Damian Szupieńko (opiekun naukowy: płk dr inż. Mirosław Zahor) – laureat II miejsca na „Konferencji Młodych Naukowców <<Wiedza i Innowacje>> wiWAT” (2017).

KNS Techniki Uzbrojenia działa w ITU od wielu, wielu lat. Skupia najzdolniejszych i najambitniejszych studentów cywilnych i wojskowych kształcących się na specjalnościach „uzbrojeniowych”, którzy swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje pogłębiają zgodnie z zainteresowaniami, pod kierunkiem opiekuna naukowego. To w tym Kole pracowała w latach 2009-2013 mgr inż. Karolina Pęcherzewska (pod kierunkiem naukowym płk. dr. inż. Ryszarda Woźniaka)– stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, dwukrotna laureatka „Studenckiego Nobla” (pierwszy przypadek w historii WAT) oraz zdobywczyni wielu innych nagród i wyróżnień.

Koło ma bardzo bogatą przeszłość, uwieńczoną wieloma sukcesami studentów zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Oto tylko niektóre z nich:

 • ppor. mgr inż. Jacek Kijewski (opiekun naukowy: kpt. mgr inż. Ryszard Woźniak) – laureat „Nagrody Rektora WAT II stopnia” (1995) oraz I miejsca na „17. Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Studentów i Młodych Pracowników Nauki” w Zielonej Górze (1995);
 • ppor. mgr inż. Justyn Łyżwa (opiekun naukowy: płk dr inż. Andrzej Ciepliński) – laureat „Wyróżnienia Rektora WAT” (1996) oraz I miejsca na „18. Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Studentów i Młodych Pracowników Nauki” w Zielonej Górze (1996);
 • ppor. mgr inż. Wojciech Koperski (opiekun naukowy: płk dr inż. Ryszard Wójcik) – laureat I miejsca w „Konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę dyplomową” (1998);
 • pchor. Marcin Wiącek (opiekun naukowy: kpt. mgr inż. Przemysław Kupidura) – laureat „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Wojskowego Przeglądu Technicznego i Logistycznego” na VI Seminarium KNS w Żegiestowie (2000) oraz I miejsca w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów” – Liptovski Mikulas, Słowacja (2001);
 • pchor. Dawid Nowaczyk (opiekun naukowy: kpt. mgr inż. Mirosław Zahor) – laureat „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Wojskowego Przeglądu Technicznego i Logistycznego” na VII Seminarium KNS (2003) oraz „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Magazynu Broń i Amunicja” w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie broni i amunicji strzeleckiej” (2003);
 • ppor. mgr inż. Michał Binek (opiekun naukowy: ppłk dr inż. Ryszard Woźniak) – laureat: „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Wojskowego Przeglądu Technicznego i Logistycznego” na VIII Seminarium KNS (2002), II miejsca w „Konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę inżynierską” (2002), wyróżnienia w „Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym” (2002), I miejsca w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów” – Liptovski Mikulas, Słowacja (2004);
 • ppor. mgr inż. Radosław Warchoł (opiekun naukowy: mjr dr inż. Przemysław Kupidura) – laureat I miejsca w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów” – Liptovski Mikulas, Słowacja (2003);
 • ppor. Łukasz Szmit (opiekun naukowy: mjr dr inż. Robert Kamiński) – laureat „Nagrody Szefa Zarządu Materiałowo-Technicznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego” (2005);
 • ppor. mgr inż. Grzegorz Leśnik (opiekun naukowy: ppłk dr inż. Przemysław Kupidura) – laureat I miejsca w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów” – Liptovski Mikulas, Słowacja (2006);
 • mgr inż. Małgorzata Pac (opiekun naukowy: mjr dr inż. Wojciech Koperski) – laureatka II miejsca na „IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej” – Brno, Czechy (2007) oraz II miejsca w konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę magisterską (2007);
 • mgr inż. Karolina Pęcherzewska (opiekun naukowy: płk dr. inż. Ryszard Woźniak) – laureatka wyróżnienia „Za najlepszą pracę dyplomową na studiach I stopnia” (2011/2012), laureatka uczelniana III miejsca w „Konkursie na najlepszego studenta RP” (2013);
 • mgr inż. Joanna Romanowska (opiekun naukowy: dr inż. Ryszard Woźniak) – laureatka I miejsca na „Konferencji Młodych Naukowców <<Wiedza i Innowacje>> wiWAT” (2013);
 • mgr inż. Małgorzata Cyrta (opiekun naukowy: mjr dr inż. Wojciech Koperski) – laureatka „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Nowej Techniki Wojskowej” za najlepszą prezentację podczas sesji plakatowej” podczas X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej nt. „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa” (2014);
 • pchor. Łukasz Stolarski (opiekun naukowy: mjr dr inż. Wojciech Koperski) – laureat III miejsca w „Międzynarodowej Konferencji Studentów” – Bukareszt, Rumunia (2015);
 • pchor. Tomasz Satławski (opiekun naukowy: mjr dr inż. Wojciech Furmanek) – laureat II miejsca w „Konkursie dla Młodych Naukowców o Nagrodę Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia” podczas XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” (2017);

inż. Damian Szupieńko (opiekun naukowy: płk dr inż. Mirosław Zahor) – laureat II miejsca na „Konferencji Młodych Naukowców <<Wiedza i Innowacje>> wiWAT” (2017).