Koło Naukowe Studentów Systemów Mechatronicznych stawia na „inżynierów przyszłości”, czyli takich, którzy poprzez własne doświadczenia i obserwacje wiedzą jak poprawić świat. Członkowie koła, pod okiem opiekuna sami realizują swoje pomysły, konsultują je i dążą do ich implementacji. Obecnie członkowie koła podzielili się na dwie grupy: sympatyków robotyki i automatyki oraz pasjonatów elektroniki, a w szczególności na programowanie mikrokontrolerów. Obie grupy opracowują niezależne autorskie pomysły, jednak cały czas mogą liczyć na wzajemną pomoc.


W tym pomoże Ci KNS SM:


  • Konsultowanie autorskich pomysłów ze specjalistami, którzy na co dzień realizują tematy badawcze w zakresie robotyki, automatyki przemysłowej, programowania oraz nowych technologii
  • Realizacji projektów w ramach działalności koła, a w tym udział w konferencjach, warsztatach oraz szkoleniach
  • Wyniki swoich prac studenci mogą zaprezentować na seminariach kół naukowych WML oraz na konferencji dla studentów i doktorantów WIWAT
  • Nawiązanie kontaktu ze specjalistami z firm z branży automatyki, a tym samym możliwość odbycia praktyk w ośrodkach przemysłowych
  • Dostęp do najnowszych technologii, w tym – robotów przemysłowych!
  • Możliwość dofinansowania pomysłów studentów z funduszy koła