logo knstu

Koło Nukowe Studentów (KNS) Techniki Uzbrojenia działa przy Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej od wielu, wielu lat. Skupia najzdolniejszych i najambitniejszych studentów cywilnych i wojskowych kształcących się na specjalnościach „uzbrojeniowych”, którzy swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje pogłębiają zgodnie z zainteresowaniami, pod kierunkiem opiekuna naukowego. Głównym obszarem działalności KNSTU są prace z zakresu budowy, działania, projektowania i eksploatacji broni palnej. Udział w zajęciach KNSTU jest niepowtarzalną okazją do zapoznania się z historią rozwoju broni palnej oraz budową i działaniem szerokiego zbioru uzbrojenia, zarówno strzeleckiego, jak i artyleryjskiego. Działalność w KNS, umożliwia również prowadzenie własnych projektów i badań w oparciu o sprzęt i laboratoria Zakładu Konstrukcji Specjalnych pod okiem wybitnych specjalistów. Najlepsze prace studentów należących do KNS są prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.