W działalności naukowo-badawczej Zespołu Broni i Amunicji wykorzystywany jest potencjał intelektualny, wiedza i doświadczenie głównie pracowników Zakładu Broni i Amunicji Instytutu Techniki Uzbrojenia oraz zaplecze techniczne, sprzęt uzbrojenia (broń strzelecką, artyleryjską i rakietową oraz amunicję) i aparatura naukowo-badawcza zgromadzona w czterech Pracowniach Laboratorium Systemów Uzbrojenia: Broni Palnej, Środków Bojowych, Uzbrojenia Klasycznego oraz  Eksploatacji Broni.

Główne kierunki działalności zespołu:

 1. projektowanie nowych systemów uzbrojenia klasycznego (strzeleckiego i artyleryjskiego) oraz nowych wzorów amunicji, uwzględniających wymagania współczesnego pola walki i ochrony środowiska,
 2. badania właściwości taktyczno-technicznych i eksploatacyjnych broni i amunicji,
 3. prace analityczne i badawcze w obszarze przyszłościowego uzbrojenia i wyposażenia polskiego żołnierza.

Oferta naukowa zespołu:

 1. wykonywanie badań i analiz: stanu techniki, patentowych, taktyczno-technicznych itp. broni i amunicji,
 2. formułowanie wymagań taktyczno-technicznych na broń i amunicję,
 3. wykonywanie laboratoryjnych badań broni i amunicji strzeleckiej, w tym m.in. w zakresie określania prędkości pocisków, odrzutu, podrzutu, szybkostrzelności broni, czułości spłonek itp.,
 4. wykonywanie ekspertyz, dotyczących broni i amunicji,
 5. wykonywanie badań oraz rejestrowanie procesu wnikania pocisków w ośrodki o różnych gęstościach,
 6. wykonywanie badań przebijalności przegród o różnej konstrukcji i właściwościach fizycznych,
 7. wykonywanie badań broni w zakresie jej ergonomii,
 8. opracowywanie projektów koncepcyjnych broni i amunicji,
 9. projektowanie modeli badawczych podstawowej i wyspecjalizowanej broni strzeleckiej oraz amunicji,
 10. projektowanie mechanizmów i zespołów broni palnej, nowych systemów uzbrojenia klasycznego (strzeleckiego i artyleryjskiego) oraz nowych wzorów amunicji, uwzględniających wymagania współczesnego pola walki i ochrony środowiska,
 11. opracowywanie tabel strzelniczych,
 12. wykonywanie elementów dokumentacji technicznej broni i amunicji,
 13. wykonywanie dokumentacji badawczej broni i amunicji (programów i metodyk badań broni i amunicji),
 14. opiniowanie dokumentów, dotyczących taktycznych, technicznych i eksploatacyjnych aspektów użycia broni i amunicji.