Na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzonych jest wiele prac badawczych
nad którymi pracują kompetentne zespoły badawcze:

 1. Zespół Systemów Sterowania i Kierowania Ogniem
  – kierownik dr inż. Konrad SIENICKI (tel. +48 261 837 730)
 2. Zespół Konstrukcji Zestawów Rakietowych
  – kierownik dr hab. inż. Jan PIETRASIEŃSKI (tel. +48 261 839 452)
 3. Zespół Artylerii i Balistyki
  – kierownik dr hab. inż. dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI (tel. +48 261 839 167)
 4. Zespół Broni i Amunicji
  – kierownik dr inż. Ryszard WOŹNIAK (tel. +48 261 839 377)
 5. Zespół Technologii i Eksploatacji Uzbrojenia
  – kierownik dr hab. inż. Jacek JANISZEWSKI (tel. +48 261 837 345)
 6. Zespół Termodynamiki i Wymiany Ciepła
  – kierownik prof. dr hab. inż. Janusz TERPIŁOWSKI (tel. +48 261 837 145)
 7. Zespół Aerodynamiki i Dynamiki Ruchu Obiektów
  – kierownik dr hab. inż. Stanisław WRZESIEŃ (tel. +48 261 837 747)
 8. Zespół Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji Statków Powietrznych
  – kierownik prof. dr hab. inż. Aleksander OLEJNIK (tel. +48 261 839 644)
 9. Zespół Inżynierii Bezpieczeństwa i Uzbrojenia Lotniczego
  – kierownik ppłk dr inż. Michał JASZTAL (tel. +48 261 839 636)