Zespół ds. doskonalenia zawodowego jest jednostką organizacyjną administracji wydziałowej właściwą w zakresie planowania, nadzoru i obsługi działalności doskonalenia zawodowego Wydziału.

 

 • mgr inż. Adam KORCHOWIEC
  realizuje zadania dotyczące planowania
  i nadzoru przebiegu studiów podyplomowych i kursów

  tel. +48 261 839 496
  e-mail: adam.korchowiec@wat.edu.pl
 •  

 • Ewa KLEBER
  realizuje zadania dotyczące ewidencji przebiegu
  studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów

  tel. +48 261 837 415
  e-mail: ewa.kleber@wat.edu.pl