Funkcjonuje w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników Zakładu Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji Instytutu Techniki Uzbrojenia, aparaturę naukowo-badawczą zakładowych Laboratoriów: Technologii oraz Komputerowych Systemów Inżynierskich, a także oprogramowanie CAD/CAM/CMM.

Główne kierunki działalności zespołu:

 1. Technologie wytwórcze bazujące na metalurgii proszków w tym techniki przyrostowe (druk 3D).
 2. Analiza zjawisk zachodzących w materiałach poddawanych odkształceniom udarowym (wybuchowym).
 3. Badanie trwałości elementów uzbrojenia, prognozowanie stanu oraz zarządzanie procesem eksploatacji urządzeń i systemów technicznych.

Oferta naukowa zespołu:

 1. Opracowanie technologii wytwórczych części maszyn produkowanych głównie metodą metalurgii proszków.
 2. Badania właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiałów.
 3. Teoretyczna i doświadczalna analiza zjawisk zachodzących w materiałach poddawanych odkształceniom udarowym (test Taylora, pręt Hopkinsona, próba pierścieniowa).
 4. Analiza zagadnień związanych z eksploatacją części maszyn i urządzeń.
 5. Badania trwałości wybranych elementów broni i amunicji.
 6. Badania nieniszczące zużycia powierzchni wewnętrznej luf broni strzeleckiej
 7. Prognozowanie stanu systemów sterowania rakiet lotniczych.
 8. Projektowanie i wdrażanie komputerowych systemów do zarządzania procesem eksploatacji urządzeń i systemów technicznych.