Ważnym aspektem działalności Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie zbieżnym z kierunkami studiów prowadzonymi na wydziale i/lub podejmującym inicjatywy w zakresie zainteresowań naukowo-badawczych wydziału. Głównym celem współpracy jest dostosowanie oferty edukacyjnej wydziału do zapotrzebowania rynku pracy i zainteresowań młodzieży.

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego wchodzą w skład Zespołów Doradczych Interesariuszy Zewnętrznych poszczególnych kierunków studiów. Zadania Zespołów Doradczych Interesariuszy Zewnętrznych sprowadzają się do:

  1. konsultowania i opiniowania projektów programów studiów pod kątem oczekiwań pracodawców,
  2. wyrażania opinii w sprawie doskonalenia programów studiów prowadzonych na Wydziale,
  3. udzielania wsparcia Wydziałowi w celu umożliwiania studentom odbywania wysokiej jakości praktyk dyplomowych.

Zespoły Doradcze Interesariuszy Zewnętrznych wraz z Wydziałową Radą ds. Kształcenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa biorą aktywny udział w corocznych spotkaniach podsumowujących działalność dydaktyczną wydziału organizowanych przez prodziekana ds. kształcenia.

Otoczenie społeczno-gospodarcze Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa stanowią przedstawiciele:

  • gestorów korpusów osobowych:

Departament Szkolnictwa Wojskowego
Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
Inspektorat Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Zarząd Logistyki – P4
Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej
Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych
3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej
Szefostwo Środków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP

  • cywilnych i wojskowych instytutów badawczych:

Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Instytut Techniki Budowlanej
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

  • pracodawców:

ABB Sp. z o.o.
ADDIT Sp. z o.o.
Advice tech
Akademia Komputerowa STEP Sp. z o.o.
Autoserwis Raczyński
Autoserwis Wimar
Bozamet Sp. z o.o.
Carl Zeiss Sp. z o.o. – Dział Metrologii Przemysłowej
Centruk Techniki Laserowej Laser Instruments Sp. z o.o.
Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko Sp. z o.o.
Donserv
Elektro-instal
Fabryka Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o. o.
FANUC
Fermot S.A.
Ferrero Polska Sp. z o.o.
GM SYSTEM Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o.
HITMARK
Huta Salowa Wola S.A.
Katen Sp. z o.o.
Komodus
LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
MESKO S.A.
Mitsubishi Electric
NK Automatyka
PIT-RADWAR S.A.
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. – PZL Mielec
Pratt&Whitney
PSG Piotr Krupa
PZL -WZM Warszawa
Reckitt Benckiser Production
RECTANGLE Sp. z o.o.
Robotrendy
Sante A Kowalski
Scan_lab
Siltec Sp. z o.o.
Smartlife robotics Sp. z o.o.
Smarttech Sp. z o.o.
Triggo S.A.
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urządzenia elektroniczne Zbigniew Janowski
Wallstein Rothemule Sp z o.o.
Willson&Brown
WB ELECTRONICS S.A.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.
Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A.
Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.
3D Master s.c.