PROJEKT EDUKACYJNY
FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Erasmus +
Działanie KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA203 – Strategic Partnerships for higher education
TEMAT: European Common Technical Semester for Defence and Security – EuCTS_DS
Okres realizacji: 01.12.2020 – 31.07.2023
KIEROWNIK: ppłk dr inż. Konrad WOJTOWICZ
tel. +48 261 837 529
e-mail: konrad.wojtowicz@wat.edu.pl

1. CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie programu, przedmiotów i materiałów dydaktycznych Wspólnego Europejskiego Semestru Technicznego w j. angielskim dla studentów wojskowych z państw Unii Europejskiej. Ponadto, na bazie materiałów dydaktycznych, uruchomienie platformy multimedialnej wspierającej kształcenie w ramach Semestru. Wśród nauczycieli przedmiotów Semestru zbudowanie sieci nauczycieli akademickich pracujących w podobnych obszarach w różnych państwach Unii Europejskiej.

2. KRÓTKI OPIS

Projekt wspólnego semestru powstaje przy współudziale pięciu uczelni wojskowych i jest pierwszą tego typu inicjatywą realizowaną w Wojskowej Akademii Technicznej. Projektem kieruje Wojskowa Akademia Techniczna „Ferdynand I” z Bukaresztu, a partnerami oprócz WAT są: Akademia Sił Powietrznych z Grecji, Akademia Sił Powietrznych i Kosmicznych „Salon de Provence” z Francji oraz Wydział Artylerii, Obrony Powietrznej, Komunikacji i Systemów Informatycznych Akademii Wojskowej „Vasil Levski” z Bułgarii. Projekt jest realizowany w latach 2020-2023, natomiast etap testów i wdrożenia to lata 2022-2023.

Wniosek projektowy jest wymiernym rezultatem ponad trzyletniego zaangażowania przedstawicieli WAT we współpracę z uczelniami wojskowymi Unii Europejskiej w ramach programu EMILYO (European Initiative for the Exchange of Military Young Officers), dzięki któremu nasi podchorążowie doskonalą swoje umiejętności na wielu oferowanych przez naszych partnerów kursach i szkoleniach.

Efektem projektu jest kompleksowy program wspólnego semestru technicznego wraz z materiałami z wszystkich prowadzonych przedmiotów oraz platformą e-learningową. Rezultaty projektu, zgodnie z zasadami finansowania, są udostępniane innym uczelniom wojskowym do implementacji jako integralna część kształcenia w języku angielskim dla wszystkich chętnych studentów.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.euctsds.eu