DYREKTOR INSTYTUTU

DIU

   
       
   

ZASTĘPCA
Dyrektora


ZIU

 

ZASTĘPCA
Dyrektora
ds. techniczno-ekonomicznych


ZUT

 

STANOWISKO
Administracyjne


AIU

 
   

ZAKŁAD ARTYLERII I BALISTYKI

ZAB

   

PRACOWNIA
Badań Doświadczalnych Balistyki

PBB

       
     
   

LABORATORIUM ARTYLERII I BALISTYKI

LBA

   

PRACOWNIA
Modelowania Zjawisk Balistyki

PMB

       
 
   

ZAKŁAD BRONI I AMUNICJI

ZAU

   

PRACOWNIA
Broni Palnej

PBP

       
     
   

LABORATORIUM SYSTEMÓW UZBROJENIA

LSU

   

PRACOWNIA
Środków Bojowych

PSB

       
   
         

PRACOWNIA
Uzbrojenia Klasycznego

PUK

       
   
         

PRACOWNIA
Eksploatacji Broni

PEB

       
 
   

ZAKŁAD TECHNOLOGII I EKSPLOATACJI UZBROJENIA

ZTE

   

PRACOWNIA
Technologii

PTG

       
     
   

LABORATORIUM SYSTEMÓW
INŻYNIERSKICH I TECHNOLOGII

LIT

   

PRACOWNIA
Komputerowych Systemów Inżynierskich

PSI