DYREKTOR INSTYTUTU
DIU

ZASTĘPCA
Dyrektora


ZIU

 

ZASTĘPCA
Dyrektora
ds. techniczno-ekonomicznych


ZUT

 

STANOWISKO
Administracyjne


AIU

ZAKŁAD ARTYLERII I BALISTYKI

ZAB

PRACOWNIA
Badań Doświadczalnych Balistyki

PBB

LABORATORIUM ARTYLERII I BALISTYKI

LBA

   

PRACOWNIA
Modelowania Zjawisk Balistyki

PMB

ZAKŁAD BRONI I AMUNICJI

ZAU

   

PRACOWNIA
Broni Palnej

PBP

LABORATORIUM SYSTEMÓW UZBROJENIA

LSU

   

PRACOWNIA
Środków Bojowych

PSB

PRACOWNIA
Uzbrojenia Klasycznego

PUK

PRACOWNIA
Eksploatacji Broni

PEB

ZAKŁAD TECHNOLOGII I EKSPLOATACJI UZBROJENIA

ZTE

   

PRACOWNIA
Technologii

PTG

LABORATORIUM SYSTEMÓW
INŻYNIERSKICH I TECHNOLOGII

LIT

   

PRACOWNIA
Komputerowych Systemów Inżynierskich

PSI