Działalność naukowo-badawcza Instytutu Techniki Uzbrojenia, realizowana w trzech Zespołach Badawczych, koncentruje się wokół następującej problematyki:

 • doskonalenia i unowocześnienia broni i amunicji oraz uzbrojenia wozów bojowych i środków bojowych,
 • teoretycznych metod podbudowujących konstruowanie, modernizację i eksploatację urządzeń mechatronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem uzbrojenia,
 • materiałowo-technologicznych badaniach nowych wzorów broni i amunicji oraz środków bojowych,
 • technologii wytwarzania części maszyn, broni i amunicji,
 • technologii metalurgii proszków,
 • procedur i algorytmów skutecznego wykorzystywania artylerii na współczesnym polu walki,
 • doskonaleniu systemów wspomagania procesów eksploatacji urządzeń mechatronicznych, w tym uzbrojenia,
 • prognoz i oceny stanu technicznego złożonych obiektów technicznych,
 • probabilistycznych metod oceny trwałości wybranych elementów urządzeń, w tym uzbrojenia,
 • badań eksperymentalnych właściwości balistycznych prochowych układów miotających i rakietowych układów napędowych,
 • badań eksperymentalnych zjawisk balistyki wewnętrznej, przejściowej, zewnętrznej i końcowej,
 • modelowania zjawisk balistyki, dynamiki lotu i mechaniki wybuchu.

Członkami Zespołów Badawczych są pracownicy Instytutu Techniki Uzbrojenia specjalizujący się w takich dziedzinach jak: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, technologia, inżynieria produkcji oraz informatyka stosowana.