Patenty

 • Nie podlega publikacji (nr 0379; autorzy: M. Czeladzki i inni)
 • Nie podlega publikacji (nr 0387; autorzy: M. Czeladzki i inni)
 • Nie podlega publikacji (nr 0397; autorzy: M. Czeladzki i inni)
 • Nie podlega publikacji (nr 0405; autorzy: M. Czeladzki i inni)
 • Nie podlega publikacji (nr 0502; autorzy: Z. Jopek, J. Lesicki, R. Spasiuk, T. Stompor, E. Włodarczyk)
 • Pocisk podkalibrowy (PL 108 302; autorzy: E. Łuka, S. Cisek, J. Bojarczuk, J. Spustek, M. Czeladzki)
 • Urządzenie do usuwania ciał obcych z lufy (PL 135 598; autorzy: S. Sieńko, R. Wójcik, R. Wysocki)
 • Symulator wybuchu (PL 137 419; autorzy: S. Klus, Z. Kaczmarek, J. Niczyporuk, S. Majewski, J. Gacek)
 • Czujnik wylotu pocisku z lufy (PL 140 134; autorzy: I. Dobiech, A. Ciepliński, Z. Jopek)
 • Moduł sprzęgający mikrokomputer ZX SPECTRUM z drukarką DZM-180 (PL 140 843; autorzy: K. Fedyna, A. Ciepliński)
 • Granat (PL 142 611; autorzy: S. Ciepielski, S. Derecki, S. Majewski, M. Syczewski)
 • Urządzenie stykowo-ekstrakcyjne granatu (PL 142 612; autorzy: S. Ciepielski, S. Derecki, S. Majewski, M. Syczewski)
 • Urządzenie do miotania i rozwijania elementów powierzchniowych (PL 143 110; autorzy: H. Głowicki, S. Derecki, W. Koperski)
 • Głowica odłamkowo-burząco-przeciwpancerna (PL 144 611; autorzy: Z. Jopek, S. Majewski, J. Szymański, E. Włodarczyk)
 • Urządzenie do analogowo-cyfrowego przetwarzania, rejestracji i komputerowego opracowywania wyników pomiarów przebiegów szybkozmiennych (PL 148 774; autorzy: A. Ciepliński, K. Fedyna, R. Woźniak)
 • Ogranicznik serii samoczynnej broni lufowej (PL 149 108; autorzy: A. Ciepliński, K. Fedyna, R. Woźniak)
 • Granatnik rewolwerowy (PL 154 071; H. Głowicki, M. Czeladzki, R. Wójcik, W. Koperski, S. Ciepielski, S. Derecki, J. Pawłowski)
 • Plastyczny materiał wybuchowy do otrzymywania supertwardych materiałów (PL 161 471; autorzy: E. Włodarczyk, J. Nowaczewski, P. Sawicki, M. Maciejewski, W. Witkowski, A. Maranda, R. Trębiński)
 • Czujnik wylotu pocisku z lufy (PL 162 153; autor: I. Dobiech)
 • Głowica kumulacyjno-odłamkowa granatu nasadkowego (PL 165 245; autorzy: Z. Jopek, S. Majewski, J. Szymański, S. Derecki, E. Włodarczyk)
 • Sposób wytwarzania spieków cermetalowych (PL 165 897; autorzy: E. Włodarczyk, A. Moszczyński, J. Michałowski, M. Maciejewski, J. Piętaszewski, R. Trębiński)
 • Ręczny granat zaczepny (PL 166 901; autorzy: S. Ciepielski, S. Majewski, S. Derecki, Z. Jopek, J. Szymański, E. Włodarczyk)
 • Sposób otrzymywania superdrobnego tlenku glinu (PL 171 228; autorzy: E. Włodarczyk, R. Trębiński, A. Maranda, J. Nowaczewski, J. Sliż)
 • Sposób wytwarzania spieków cermetalowych (PL 174 019; autorzy: E. Włodarczyk, J. Michałowski, J. Piętaszewski, R. Trębiński)
 • Sposób wytwarzania amunicji strzeleckiej o obniżonej skłonności do rykoszetowania (PL 197 352; autorzy: E. Włodarczyk, A. Jackowski, A. Piętaszewski, J. Michałowski, M. Michałowski, W. Koperski)
 • Spiekany przeciwpancerny pocisk amunicji strzeleckiej (PL 200 635; autorzy: E. Włodarczyk, R. Trębiński, A. Jackowski, A. Piętaszewski, J. Michałowski, M. Michałowski, W. Koperski)
 • Pocisk z rdzeniem plastikowym (PL 205 378; autorzy: E. Białek, J. Gacek, W. Furmanek, J. Kijewski, A. Sroka, W. Stojecki, R. Woźniak)
 • Granatnik modułowy (PL 205 642; autorzy: J. Gacek, R. Kamiński, P. Kołodziejczyk, G. Kowalik, R. Woźniak)
 • Mechanizm ryglowy lufy broni strzeleckiej, zwłaszcza lufy granatnika modułowego (PL 205 750; autorzy: J. Gacek, R. Kamiński, P. Kołodziejczyk, G. Kowalik, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Ratownicza wyrzutnia pirotechniczna (PL 205 848; autorzy: Z. Barciu, S. Cudziło, S. Ciepielski, J. Kijewski, P. Wolański)
 • Pocisk z rdzeniem aluminiowym (PL 205 852; autorzy: J. Gacek, W. Furmanek, J. Kijewski, M. Piątek, A. Sroka, W. Stojecki, R. Woźniak)
 • Pocisk z rdzeniem stalowo-aluminiowym (PL 206 219; autorzy: J. Gacek, W. Furmanek, J. Kijewski, M. Piątek, A. Sroka, W. Stojecki, R. Woźniak)
 • Nastawna kolba broni strzeleckiej, zwłaszcza granatnika samodzielnego (PL 208 013; autorzy: J. Gacek, R. Kamiński, P. Kołodziejczyk, G. Kowalik, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Pocisk z cylindryczno-stożkowym rdzeniem plastikowym (PL 208 703; autorzy: E. Białek, J. Gacek, W. Furmanek, A. Sroka, R. Woźniak)
 • Mechanizm wymiany lufy, zwłaszcza karabinka modułowego (PL 215 007; autorzy: A. Jęczmyk, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Mechanizm zatrzasku magazynka broni strzeleckiej, zwłaszcza karabinka modułowego (PL 215 027; autorzy: A. Jęczmyk, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek modułowy (PL 215 028; autorzy: A. Jęczmyk, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek do badań optymalizacyjnych węzła gazowego i stanowisko badawcze do badań optymalizacyjnych węzła gazowego broni automatycznej działającej na zasadzie odprowadzenia gazów (PL 217 155: autorzy: A. Jęczmyk, J. Pawlak, J. Kijewski, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Układ generacji impulsów prądu o dużej wartości (PL 217 438; autorzy: W. Pichola, J. Janiszewski, J. Karczewski, E. Włodarczyk)
 • Stanowisko laboratoryjne do doświadczalnego badania automatyki karabinka działającego na zasadzie odprowadzenia gazów (PL 221 029: autorzy: A. Jęczmyk, M. Pac, S. Torecki, R. Woźniak)
 • Górnicza tama przeciwwybuchowa (PL 246 323; autorzy: B. Ćwięk, E. Włodarczyk, A. Basista, J. Sobala, R. Trębiński)
 • Generator obciążeń dynamicznych za pomocą materiałów wybuchowych (PL 253 963, autorzy: J. Orlacz, K. Kowalczyk, R. Krzewiński, W. Skoczyński, A. Spychała, R. Trębiński, E. Włodarczyk, M. Zieliński)
 • Sposób podwyższania właściwości metali ciężkich z dodatkiem renu przez obróbkę plastyczną na zimno, PL 378 459; autorzy: E. Włodarczyk, A. Jackowski, J. Michałowski, J. Piętaszewski)
 • Sposób wytwarzania pocisków fragmentujących do ćwiczebnej amunicji strzeleckiej (PL 380 400; autorzy: A. Dębski, J. Janiszewski)
 • Sposób wytwarzania metalicznego proszku renu (PL 382 882; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski)
 • Sposób produkcji bezwodnego renianu(VII) niklu(II) (PL 384 585; autorzy: K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski i inni)
 • Sposób wytwarzania proszku stopowego ren-nikiel (PL 384 991; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, G. Benke, K. Leszczyńska-Sejda)
 • Sposób i urządzenie do wytwarzania bezołowiowych elementów do pocisków amunicji strzeleckiej (PL 388 318; autorzy: J. Gacek, A. Dębski)

Zgłoszenia patentowe

 • Nabój granatnikowy z pociskiem siatkowym (P-386 384; autorzy: J. Gacek, P. Kupidura, P. Mazur)
 • Stanowisko badawcze do badań parametrów odrzutu i/lub podrzutu broni strzeleckiej (P-396 750; autorzy: A. Jęczmyk, Ł. Szmit, R. Woźniak)
 • Broń automatyczna, zwłaszcza karabinek modułowy, ze zmianą kierunku wyrzucania łusek (P-408 421; autorzy: A. Arczewski, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Mechanizm zaczepu zamka broni automatycznej oraz komora spustowa zwłaszcza karabinka modułowego (P-412 008; autorzy: A. Arczewski, P. Kupidura, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • An active protection system (EP15166490.1-1655; autorzy: A. Gawlikowski, A. Kawalec, P. Kędzierski, P. Knysak, P. Kupidura, Z. Leciejewski, Z. Mierczyk, A. Młodzianko, T. Niezgoda, R. Ostrowski, R. Panowicz, A. Rutkowski, B. Stec, Z. Surma, W. Susek, R. Trębiński, J. Wojtanowski, M. Zahor, M. Zygmunt)
 • System obrony aktywnej (P-408 131; autorzy: A. Gawlikowski, A. Kawalec, P. Kędzierski, P. Knysak, P. Kupidura, Z. Leciejewski, Z. Mierczyk, A. Młodzianko, T. Niezgoda, R. Ostrowski, R. Panowicz, A. Rutkowski, B. Stec, Z. Surma, W. Susek, R. Trębiński, J. Wojtanowski, M. Zahor, M. Zygmunt)
 • Sposób wytwarzania spieków ciężkich z użyciem proszku Re-Ni wytwarzanego z renianu(VII) niklu(II) (P-410 100; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, G. Benke, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego wolframianu(VI) kobaltu(II) wysokiej czystości (P-410 147; autorzy: K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto, M. Staszewski, T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman)
 • Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego wolframianu(VI) niklu(II) wysokiej czystości (P-410 148; autorzy: K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto, M. Staszewski, T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman)
 • Sposób wytwarzania proszku wolfram-nikiel z zastosowaniem wolframianu(VI) niklu(II) (P-411 661; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób wytwarzania proszku ren-nikiel z zastosowaniem renianu(VII) tetraaminaniklu(II) (P-411 663; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób wytwarzania proszku stopowego ren-kobalt z renianu(VII) heksaaminakobaltu(III) (P-411 664; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób wytwarzania proszku wolfram-kobalt z zastosowaniem wolframianu(VI) kobaltu(II) (P-411 665; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego molibdenianu(VI) niklu(II) wysokiej czystości (P-413 726: autorzy: K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, D. Kopyto, T. Majewski, J. Piętaszewski, J. Michałowski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman, P. Grzechca)
 • Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego molibdenianu(VI) kobaltu(II) wysokiej czystości (P-413 727; autorzy: K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, D. Kopyto, T. Majewski, J. Piętaszewski, J. Michałowski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman, P. Grzechca)
 • Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt (z zastosowaniem renianu(VII) kobaltu(II)) (P-413 729; autorzy: D. Kopyto, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, W. Baranek, T. Majewski, J. Piętaszewski, J. Michałowski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman, P. Grzechca)
 • Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt (z zastosowaniem renianu(VII) amonu) (P-413 730; autorzy: D. Kopyto, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, W. Baranek, T. Majewski, J. Piętaszewski, J. Michałowski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman, P. Grzechca)
 • Sposób otrzymywania stopów trójskładnikowych ren-kobalt-molibden (z zastosowaniem renianu(VII) kobaltu(II)) (P-413 734; autorzy: D. Kopyto, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, W. Baranek, T. Majewski, J. Piętaszewski, J. Michałowski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman, P. Grzechca)
 • Sposób otrzymywania stopów trójskładnikowych ren-kobalt-molibden (z zastosowaniem renianu(VII) amonu) (P-413 735; autorzy: D. Kopyto, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, W. Baranek, T. Majewski, J. Piętaszewski, J. Michałowski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman, P. Grzechca)
 • Sposób wytwarzania spieków ciężkich z wykorzystaniem wolframianu(VI) niklu(II) (P-413 992; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób wytwarzania spieków ciężkich z wykorzystaniem wolframianu(VI) kobaltu(II) (P-413 993; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób wytwarzania spieków ciężkich z wykorzystaniem renianu(VII) tetraaminaniklu(II) (P-413 994; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)

Wzory użytkowe

 • Urządzenie do regeneracji tarcz hamulcowych (Y1 42 107; autor: S. Sienko)
 • Przestawny pomost załadowczo-wyładowczy (Y1 49 015; autorzy: A. Ciepliński, S. Kulik, R. Woźniak)

Wzory przemysłowe

 • Karabinek (nr 15 638; autorzy: A. Jęczmyk, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)

Przemysłowe wzory wspólnotowe

 • Karabinek bezkolbowy (nr 001 736 216-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek kolbowy (nr 001 736 216-0002; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek-granatnik kolbowy (nr 001 772 328-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek-granatnik bezkolbowy (nr 001 772 328-0002; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Granatnik samodzielny (nr 001 772 351-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Granatnik podwieszany (nr 001 772 351-0002; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Pistolet (nr 002065714-0001; autorzy: A. Arczewski, P. Dygas, T. Płatos, R. Woźniak, A. Wróblewski, M. Zahor)
 • Zamek do broni palnej (nr 002065797-0001; autorzy: A. Arczewski, P. Dygas, T. Płatos, R. Woźniak, A. Wróblewski, M. Zahor)
 • Zamek do broni palnej (nr 002065797-0002; autorzy: A. Arczewski, P. Dygas, T. Płatos, R. Woźniak, A. Wróblewski, M. Zahor)
 • Zamek do broni palnej (nr 002065797-0003; autorzy: A. Arczewski, P. Dygas, T. Płatos, R. Woźniak, A. Wróblewski, M. Zahor)
 • Bagnet (nr 002065920-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, R. Woźniak, M. Zahor, M. Zawisza)
 • Pochwa na broń (nr 002065938-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, R. Woźniak, M. Zahor, M. Zawisza)
 • Przyłącze pochwy na bagnet (nr 002065946-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, R. Woźniak, M. Zahor, M. Zawisza)
 • 7,62 mm karabin maszynowy UKM-2013P (nr 002078303-0001; autorzy: T. Świętek, P. Typer, R. Woźniak, M. Zahor)
 • 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy WKM-B-2013 (nr 002078329-0001; autorzy: J. Michalski, T. Świętek, P. Typer, R. Woźniak, M.Zahor)
 • Karabinek podstawowy MSBS (nr 002264846-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek podstawowy MSBS (nr 002264846-0002; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek podstawowy MSBS z granatnikiem podwieszanym (nr 002264903-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek podstawowy MSBS z granatnikiem podwieszanym (nr 002264903-0002; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor
 • Granatnik podwieszany do karabinka MSBS (nr 002264960-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, J. Pawlak, M. Sułowski, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Strzelba typu pump-action na bazie karabinka podstawowego MSBS (nr 002273318-0001; autorzy: A. Arczewski, P. Madej, T. Nita, K. Pęcherzewska, N. Piechota, P. Płatek, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek podstawowy w układzie bezkolbowym (nr 002316059-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek-granatnik w układzie bezkolbowym (nr 002316059-0002; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek wyborowy w układzie bezkolbowym (nr 002316059-0003; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek maszynowy w układzie bezkolbowym (nr 002316059-0004; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Subkarabinek w układzie bezkolbowym (nr 002316059-0005; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek wyborowy w układzie klasycznym (nr 002316059-0006; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek maszynowy w układzie klasycznym (nr 002316059-0007; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Subkarabinek w układzie klasycznym (nr 002316059-0008; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek reprezentacyjny (nr 002482257-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Kupidura, P. Madej, T. Nita, R. Woźniak, M. Zahor, M. Zawisza)