Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Uzbrojenia
Budynek 36
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel./fax: +48 261 839 508
tel.: +48 261 839 956
e-mail: itu@wat.edu.pl


dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT
Dyrektor Instytutu Techniki Uzbrojenia
tel.: +48 261 839 377
e-mail: ryszard.wozniak@wat.edu.pl