Nagroda Ministra Obrony Narodowej

 • Za pracę SKOT-2A (autorzy: H. Głowicki, Z. Rąbek, M. Czeladzki) – 1968;
 • Za cykl książek „Napędy lotnicze” (autorzy: W. Sobieraj, R. Staniszewski, S. Szczeciński, S. Torecki i inni) – 1988
 • Za całokształt dorobku (autor: J. Gacek) – 2011
 • Wyróżnienie Specjalne Ministra Obrony Narodowej na XXII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego za 5,56 mm karabinek standardowy (podstawowy) i 5,56 mm karabinek reprezentacyjny Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56)” (główni autorzy: A. Arczewski, P. Madej, N. Piechota, M. Sułowski, M. Zawisza, A. Gawron, P. Kupidura, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor) – 2014

Wpis do „Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej”

 • Za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej, w szczególności za duży wkład i dokonania w umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej (autor: J. Gacek) – 2002

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki

 • Za realizację pracy nt. „Urządzenie do badań dynamicznych elementów konstrukcyjnych zmechanizowanych obudów ścianowych, stosowanych w pokładach tąpiących” (autorzy: E. Włodarczyk, J. Orlacz, K. Kowalczyk, W. Skoczyński, A. Spychała, R. Krzewiński, M. Zieliński, R. Trębiński) – 1984

Nagroda I stopnia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

 • Za „Opracowanie górniczej przeciwwybuchowej tamy bezpieczeństwa” (autorzy: E. Włodarczyk, A. Spychała, R. Trębiński, B. Ćwięk, M. Bloch, Z. Kaczorowski, A. Basista) – 1990

Nagroda Ministra Edukacji, Nauki i Sportu

 • Za monografię „Technologie wybuchowe w inżynierii materiałowej” (autorzy: H. Dyja, A. Maranda, R. Trębiński) – 2002

Nagroda Głównego Inspektora Techniki MON

 • Za popularyzowanie techniki wojskowej na łamach „Wojskowego Przeglądu Technicznego” (autorzy: A. Ciepliński, R. Woźniak) – 1988

Nagroda Tygodnika „Polska Zbrojna” BUZDYGAN

 • Za wkład w rozwój nowoczesnych środków walki (autor: R. Woźniak) – 2011

Nominacja do Nagrody EDUKACJA XXI

 • Za „Ilustrowany słownik angielsko-polski broni palnej” (autorzy: W. Furmanek, R. Kamiński, J. Kijewski, P. Kupidura, Z. Leciejewski, R. Woźniak, M. Zahor) – 2007

Opracowania powstałe przy udziale pracowników Zakładu Konstrukcji Specjalnych wyróżnione Nagrodą Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego DEFENDER

 • System broni strzeleckiej UKM-2000 wraz z taśmą i kompletem amunicji 7,62×51 mm NATO – 2002
 • Amunicja o ograniczonym rykoszetowaniu: 9×18 mm, 9×19 mm, 7,62×39 mm, 7,62×51 mm, 7,62x54R mm – 2010
 • System broni i amunicji obezwładniającej kalibru 40 mm (SBAO-40) – 2012
 • 40 mm ręczny granatnik powtarzalny RGP-40 – 2013
 • Programowane elektronicznie urządzenie do zdalnego prowadzenia ognia z polowych wyrzutni rakietowych – 2013
 • Karabinek standardowy w układzie klasycznym systemu MSBS-5,56 wraz z granatnikiem podwieszanym i nożem-bagnetem – 2015

Medale

 • Złoty medal i tytuł „Młody Mistrz Techniki” za moduł sprzęgający mikrokomputer ZX SPECTRUM z drukarką DZM-180 (autorzy: A. Ciepliński, K. Fedyna) – 1986
 • Złoty medal i tytuł „Młody Mistrz Techniki” za urządzenie do analogowo-cyfrowego przetwarzania, rejestracji i komputerowego opracowywania wyników pomiarów przebiegów szybkozmiennych (autorzy: A. Ciepliński, K. Fedyna, R. Woźniak) – 1987
 • Złoty medal i tytuł „Młody Mistrz Techniki” za ogranicznik serii samoczynnej broni lufowej (autorzy: A. Ciepliński, K. Fedyna R. Woźniak) – 1987
 • Złoty medal i tytuł „Młody Mistrz Techniki” za sieć transmisji danych pokładowego systemu sterowania cyfrowego (autor: S. Piechna) – 1988
 • Złoty medal i tytuł „Młody Mistrz Techniki” za badania kalorymetryczne materiałów miotających (autor: Z. Leciejewski) – 1987
 • Złoty medal z wyróżnieniem na 8. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2014 za „System Obrony Aktywnej” (członkowie zespołu: P. Kupidura, Z. Surma, M. Zahor) – 2014

Wpis do „Złotej Księgi Dokonań WAT”

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Torecki – 2003
 • prof. dr hab. inż. Józef Gacek – 2011
 • dr hab. inż. Ryszard Woźniak  2019

Nagrody rektorskie WAT

 • Za badania nad zwiększeniem skuteczności broni lufowej (autorzy: S. Torecki, M. Czeladzki, I. Dobiech, S. Sienko, Z. Bisko) – 1971
 • Za uniwersalizację i unifikację uzbrojenia strzeleckiego (autorzy: H. Głowicki, S. Niezgodzki, S. Torecki, I. Dobiech, R. Paprocki, R. Chełmiński) – 1975
 • Za opracowanie i przebadanie modelu dwustopniowego pocisku artyleryjskiego (autorzy: S. Klus, S. Majewski, S. Sienko, M. Wojtek, S. Derecki) – 1975
 • Za zmodernizowanie armaty czołgowej (autorzy: M. Czeladzki, J. Bojarczuk, R. Wójcik, R. Trębiński) – 1975
 • Za opracowanie koncepcji i zbudowanie stanowisk laboratoryjnych do pomiaru charakterystyk dynamicznych amunicji i badania automatyki broni (autorzy: H. Głowicki, S. Majewski) – 1977
 • Za opracowanie metod badań balistycznych stałych paliw rakietowych (autorzy: S. Torecki, J. Weiss, I. Dobiech, J. Sochacki, J. Doboszyński, W. Szmidt) – 1977
 • Za opracowanie metody numerycznego rozwiązywania gazodynamicznych problemów balistyki wewnętrznej (autor: R. Trębiński) – 1977
 • Za opracowanie termometru balistycznego (autorzy: S. Torecki, J. Sochacki, W. Sobczak, K. Sznuk, W. Parchacz, J. Tadzik) – 1979
 • Za opracowanie analizy możliwości usuwania narostów w piecach obrotowych z zastosowaniem amunicji wybuchowej (autorzy: T. Stompor, S. Majewski, S. Sienko, W. Koperski) – 1979
 • Za opracowanie i badania zapalników zbliżeniowych do bomb lotniczych (autorzy: E. Pośnik, M. Glapski, B. Gąsior, J. Niczyporuk, J. Gacek, M. Rozpłochowski, S. Derecki) – 1981
 • Za opracowanie skryptu „Podstawy projektowania amunicji” (autor: S. Majewski) – 1981
 • Nagroda I stopnia w konkursie na najlepszą pracę doktorską (autor: R. Trębiński) – 1982
 • Nagroda III stopnia w konkursie na najlepszą pracę doktorską (autor: J. Gacek) – 1983
 • Za nowatorskie opracowanie skryptu pt.: „Budowa amunicji” (autor: S. Majewski) – 1983
 • Za opracowanie modeli użytkowych zapalników zbliżeniowych (autorzy: M. Glapski, B. Gąsior, J. Niczyporuk, S. Majewski, K. Zimończyk, J. Gacek, M. Rozpłochowski) – 1984
 • Za opracowanie urządzenia do szybkiego stawiania zasłony dymnej (autorzy: M. Syczewski, S. Majewski, A. Jackowski, J. Grochowski, S. Ciepielski, Z. Jopek, L. Hrynczyszyn) – 1985
 • Za nowatorskie opracowanie skryptu pt.: „Dynamika lotu rakiet” (autor: J. Gacek) – 1986
 • Za opracowanie 26 mm zmechanizowanego granatnika rewolwerowego (autorzy: H. Głowicki, J. Pawłowski, M. Czeladzki, S. Derecki, S. Ciepielski, R. Wójcik, W. Koperski) – 1986
 • Za opracowanie głowicy pocisku „GRAD” (autorzy: S. Majewski, H. Derentowicz, Z. Jopek, J. Szymański) – 1987
 • Za opracowanie teoretycznych podstaw dynamicznej metody syntezy diamentu i borazonu (autorzy: E. Włodarczyk, R. Trębiński, W. Trzciński) – 1987
 • Za opracowanie rewolwerowych nabojów specjalnych (autorzy: M. Czeladzki, J. Pawłowski, S. Ciepielski, W. Koperski, S. Derecki, A. Sroka) – 1988
 • Za opracowanie systemu diagnostycznego uzbrojenia pokładowego czołgu (autorzy: S. Torecki, J. Gacek, K. Sznuk, J. Sochacki, I. Dobiech, Z. Jopek, W. Sobczak, B. Marciniak, W. Koperski, R. Wójcik, L. Walczak, Z. Leciejewski) – 1988
 • Za zbadanie zjawiska słabej detonacji w materiałach wybuchowych zawierających dodatki podlegające przemianie polimorficznej (autorzy: R. Trębiński, W. Witkowski) – 1988
 • Za opracowanie i wdrożenie serii generatorów obciążeń dynamicznych do badań obudów zmechanizowanych (autorzy: E. Włodarczyk, J. Orlacz, K. Kowalczyk, W. Skoczyński, A. Spychała, R. Krzewiński, M. Zieliński, R. Trębiński) – 1988
 • Za opracowanie górniczych przeciwwybuchowych tam bezpieczeństwa (autorzy: E. Włodarczyk, A. Spychała, R. Trębiński, B. Ćwięk, M. Bloch, Z. Kaczorowski, A. Basista) – 1989
 • Za opracowanie systemu komputerowego wspomagającego analizę podatności remontowej i procesów technologii napraw samolotów i śmigłowców eksploatowanych w Siłach Powietrznych RP (autorzy: A. Olejnik, J. Godzimirski, A. Skomra, B. Chlebny, A. Krzyżanowski, L. Jarzębiński, S. Kachel, S. Piechna) – 1989
 • Za opracowanie programu wykładów oraz zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Materiały konstrukcyjne w uzbrojeniu” (autorzy: A. Moszczyński, J. Michałowski, A. Dębski, J. Piętaszewski, M. Olszowska) – 1990
 • Za opracowanie konstrukcji rewolweru 0,38 specjal (autorzy: M. Czeladzki, H. Głowicki, S. Ciepielski, W. Koperski, J. Dudek, R. Chełmicki) – 1990
 • Nagroda I stopnia w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną (autor: R. Trębiński) – 1990
 • Za opracowanie detonacyjnej metody wytwarzania proszków odmiany wurcytowej i sfalerytowej azotku boru (autorzy: M. Maciejewski, P. Sawicki, R. Trębiński, A. Madura) – 1990
 • Za opracowanie konstrukcji ręcznego granatu zaczepnego (autorzy: S. Majewski, S. Ciepielski) – 1991
 • Za opracowanie mikrokomputera artyleryjskiego Jadeit (autorzy: K. Sznuk, J. Przanowski, D. Jarosz, B. Wesołek, L. Baranowski, K. Fedyna) – 1993
 • Nagroda III stopnia w konkursie na najlepszą pracę doktorską (autorzy: R. Stelmasiak, R. Wójcik) – 1993
 • Za monografię pt. „Encyklopedia Współczesnej Broni Palnej” (autorzy: A. Ciepliński, R. Woźniak) – 1994
 • Za opracowanie nowych planów i programów studiów dwustopniowych oraz charakterystyk osobowo-zawodowych absolwentów wszystkich specjalności (autorzy: M. Amanowicz, W. Sobieraj, K. Baczewski, J. Barzykowski, Z. Bisko, A. Dzisiów, T. Kasprowicz, W. Kocańda, R. Lewandowski, A. Mossor, A. Olejnik, Z. Trejnis, K. Worwa, R. Wójcik) – 1994
 • Za uzyskanie II miejsca w konkursie na najlepszą pracę doktorską (autorzy: K. Fedyna, R. Woźniak) – 1995
 • Za uzyskanie II miejsca w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną (autor: J. Gacek) – 1995
 • Za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej (autor: S. Torecki) – 1996
 • Za uzyskanie III miejsca w konkursie na najlepszą pracę doktorską (autor: S. Piechna) – 1996
 • Za opracowanie podstaw technologii wytwarzania wkładek kumulacyjnych z materiałów spiekanych (autorzy: E. Włodarczyk, R. Trębiński, A. Jackowski, S. Cudziło, J. Michałowski, J. Piętaszewski) – 1996
 • Za opracowanie dwuczęściowej monografii pt.: „Balistyka zewnętrzna” oraz skryptu pt.: „Teoria i zasady strzelania artyleryjskiego” (autor: J. Gacek) – 1998
 • Za uzyskanie wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę doktorską roku (autor: L. Baranowski) – 1998
 • Za opracowanie założeń programów oraz uruchomienie studiów na kierunku „Mechatronika” (autorzy: W. Sobieraj, A. Olejnik, J. Młokosiewicz, J. Godzimirski, P. Zalewski, G. Nikiciuk, G. Sawicki, R. Wójcik, A. Skomra) – 1999
 • Za najlepszą pracę magisterską (autor: R. Paszkowski) – 1999
 • Za monografię „Wojskowe materiały wybuchowe” (autorzy: R. Trębiński, W. Trzciński, A. Maranda, S. Cudziło, J. Nowaczewski) – 2000
 • Za całokształt prac nad rozwojem i modernizacją systemów i sprzętu uzbrojenia (autorzy: J. Gacek, H. Głowicki, J. Młokosiewicz, J. W. Osiecki, J. Pietrasieński, S. Sienko) – 2001
 • Za uzyskanie III miejsca w konkursie na najlepszą pracę doktorską roku (autorzy: J. Janiszewski, P. Kupidura) – 2001
 • Za badania w zakresie parametrów detonacyjnych i energetycznych materiałów wybuchowych (autorzy: R. Trębiński, W. Trzciński, S. Cudziło, L. Szymańczyk) – 2002
 • Za opracowanie pt. „Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej” (autorzy: J. Gacek, P. Kupidura, Z. Leciejewski, S. Torecki, R. Woźniak, J. Wysocki, M. Zahor) – 2002
 • Za przekład oraz opracowanie naukowe z autorskim komentarzem 10. monografii popularno-naukowych z dziedziny uzbrojenia (autorzy: P. Kupidura, R. Woźniak) – 2003
 • Za opracowanie „Systemu broni strzeleckiej UKM-2000 wraz z taśmą nabojową i kompletem amunicji 7,62×51 mm” (główni autorzy: J. Gacek, R. Kamiński, A. Sroka, J. Stefaniak, R. Woźniak, M. Zahor) – 2003
 • Za opracowanie „Systemu karabinków maszynowych wz. 2003 kalibru 5,56 mm” (główni autorzy: J. Gacek, A. Jęczmyk, R. Kamiński, W. Koperski, Z. Leciejewski, R. Woźniak, M. Zahor) – 2004
 • Za najlepszą rozprawę doktorską pt. „Model matematyczny i badania symulacyjne dwukomorowych układów miotających” (autor: M. Zahor) – 2006
 • Za opracowanie „Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia i Kierowania Ogniem 152 mm armatohaubicy samobieżnej wz.1977 DANA” (główni autorzy: J. Gacek, J. Przanowski, P. Wojciechowski, R. Woźniak, K. Wysocki) – 2007
 • Za opracowanie zestawu amunicji strzeleckiej o ograniczonym rykoszetowaniu (OR) (główni autorzy: J. Gacek, R. Woźniak, W. Furmanek, J. Kijewski, A. Patek, A. Piątek, S. Piątek, A. Sroka, W. Stojecki) – 2010
 • Za opracowanie i wdrożenie do produkcji Systemu Broni i Amunicji Obezwładniającej kalibru 40 mm – SBAO-40 (główni autorzy: J. Gacek, R. Woźniak, M. Zahor, P. Kupidura, G. Kowalik, L. Mazur, M. Małek, M. Maćkowski) – 2011
 • Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne – opracowanie monografii „Podstawy Fizyki Wybuchu” (autor: E. Włodarczyk) – 2012
 • Za opracowanie i wdrożenie programowanej elektronicznie odpalarki do zdalnego prowadzenia ognia z polowych wyrzutni rakietowych (główni autorzy: J. Gacek, R. Woźniak, G. Leśnik, J. Kijewski, J. Przanowski, P. Wojciechowski, A. Bartosiewicz, K. Wysocki) – 2013
 • Za opracowanie i wdrożenie 40 mm ręcznego granatnika powtarzalnego RGP-40 (główni autorzy: R. Woźniak, M. Zahor, W. Koperski, P. Płatek, Ł. Szmit, W. Gruszecki, T. Świętek, Z. Wójcik, P. Typer, W. Słysz) – 2014
 • Za 5,56 mm karabinka standardowego (podstawowego) Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) (główni autorzy: R. Woźniak, M. Zahor, P. Kupidura, Ł. Szmit, A. Arczewski, P. Madej, J. Pawlak, N. Piechota, M. Sułowski) – 2015
 • Za rozbudowę infrastruktury dydaktycznej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (główni autorzy: J. Korpikiewicz, S. Piechna, W. Kaczmarek, J. Panasiuk, M. Ważny, J. Bożejko, D. Wójcik) – 2015
 • Za opracowanie karabinka standardowego w układzie klasycznym systemu MSBS-5,56 wraz z granatnikiem podwieszanym i nożem-bagnetem (główni autorzy: S. Babula, A. Gawron, P. Kupidura, E. Migal, N. Piechota, M. Sułowski, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor, M. Zawisza) – 2016

Nagrody Dziekańskie

 • Za opracowanie pt. „Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej” (główni autorzy: J. Gacek, P. Kupidura, Z. Leciejewski, S. Torecki, R. Woźniak, J. Wysocki, M. Zahor) – 2002

Nagroda im. Kazimierza SIEMIENOWICZA

za najlepszą publikację na Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej UZBROJENIE z dziedziny techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa dla autorów, którzy nie ukończyli 35. roku życia

 • II miejsce – Małgorzata Pac za pracę pt. Konstrukcja i badania miniaturowego lufowego układu miotającego (MLUM) kalibru 5,6 mm – 2008
 • IV miejsce – Monika Niedźwiedź za pracę pt. Specyfika konstrukcji miniaturowego lufowego układu miotającego (MLUM) kalibru 6,35 mm oraz wyniki niektórych jego badań – 2008
 • I miejsce – Grzegorz Leśnik – za pracę pt. Badania doświadczalne i teoretyczne wpływu średnic otworów węzła gazowego na prędkość suwadła broni z odprowadzeniem gazów prochowych – 2010
 • I miejsce – Łukasz Szmit za pracę pt. Badania teoretyczno-doświadczalne odrzutu automatycznej broni strzeleckiej – 2012
 • IV miejsce – Jakub Michalski za pracę pt. Capillary plasma generator as the new method of propellants ignition in closed vessel test – 2012• I miejsce – Djalel Eddine Tria za pracę pt. Dynamic characterization and constitutive modeling of Armstal 500 steel – 2014
 • IV miejsce – Marta Czyżewska za pracę pt. Wpływ urządzenia wylotowego lufy na przyrost prędkości pocisku w okresie balistyki przejściowej – 2014
 • V miejsce – Jakub Michalski za pracę pt. Clossed vessel investigation of propellant ignition process with using capillary plasma generator – 2014
 • II miejsce – Bartosz Fikus za pracę pt. Badania charakterystyk balistycznych prochu N340 – 2016
 • IV miejsce – Jakub Michalski za pracę pt. Koncepcja polskiego lufowego układu miotającego z plazmowym układem zapłonowym – 2016
 • VI miejsce – Piotr Dziewit za pracę pt. Badania wytrzymałościowe regularnych struktur komórkowych wykonanych techniką druku 3D – 2016

Nagroda Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

w konkursie dla młodych pracowników nauki na najlepszy referat Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Problemy Rozwoju, Produkcji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia

 • I miejsce – Paweł Płatek za pracę pt. Zastosowanie metody FDM techniki szybkiego prototypowania w procesie projektowania Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) – 2009
 • wyróżnienie – Paweł Mazur za pracę pt. Analiza numeryczna właściwości dynamicznych siatkowego pocisku wirującego – 2009
 • II miejsce – Grzegorz Leśnik za pracę pt. Badania doświadczalne i teoretyczne wpływu początkowej objętości komory gazowej na prędkość suwadła broni z odprowadzeniem gazów – 2011
 • II miejsce – Marta Czyżewska za pracę pt. Modeling of phenomena of intermediate ballistics using program FLUENT – 2013
 • IV miejsce – Adam Gawron za pracę pt. Wyniki badań użytkowych karabinka podstawowego MSBS-5,56 – 2013

Nagrody Specjalne

 • Nagroda Specjalna Redaktora Naczelnego Magazynu Strzeleckiego „Broń i Amunicja” za najciekawszy referat z dziedziny broni i amunicji strzeleckiej. Temat pracy: „Specyfika konstrukcji karabinków podstawowych Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm zbudowanych w kolbowym i bezkolbowym układzie konstrukcyjnym”. Konkurs towarzyszył VIII Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej pn. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa” (autorzy: P. Madej, R. Woźniak, M. Zahor) – 2010
 • Nagroda Specjalna za „Wkład w XXX-letni rozwój technicznej ochrony osób i mienia w Polsce” oraz Dyplom Uznania za „Aktywne wspieranie ruchu społecznego i samorządowego w technicznej ochronie osób i mienia w Polsce” z okazji XXX-lecia Rozwoju Technicznej Ochrony Osób i Mienia w Polsce (autor R. Woźniak) – 2010
 • Nagroda Specjalna Redaktora Naczelnego Miesięcznika „Nowa Technika Wojskowa” za najlepszą prezentację tematu podczas sesji plakatowej. Temat pracy: „Pistolet wojskowy dla Sił Zbrojnych RP”. Konkurs towarzyszył IX Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej pn. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa” (autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, A. Wróblewski, M. Zahor) – 2012
 • Nagroda Specjalna Redaktora Naczelnego Magazynu Strzeleckiego „Broń i Amunicja” za najciekawszy referat z dziedziny broni i amunicji strzeleckiej. Temat pracy: “Capillary plasma generator as the new method of propellants ignition in closed vessel test”. Konkurs towarzyszył IX Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej pn. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa” UZBROJENIE 2012 (autorzy: J. Michalski, Z. Leciejewski) – 2012
 • Nagroda Specjalna Prezesa BUOS Sp. z o.o. za twórcze wykorzystanie wyników badań naukowych w praktyce. Temat pracy: „Karabinek standardowy systemu MSBS-5,56K – podstawowa broń polskiego żołnierza przyszłości”; Konkurs towarzyszył X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa” (autorzy: N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor) – 2014
 • Nagroda Specjalna Prezesa Fabryki Broni „Łucznik”-Radom za innowacyjne rozwiązanie w obszarze broni strzeleckiej. Temat pracy „Niektóre wyniki porównawczych badań użytkowych karabinków MSBS-5,56 w klasycznym i bezkolbowym układzie konstrukcyjnym”; Konkurs towarzyszył X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa” (autorzy: A. Gawron, P. Kupidura) – 2014
 • Nagroda Specjalna Redaktora Naczelnego Miesięcznika „Nowa Technika Wojskowa” za najlepszą prezentację tematu podczas sesji plakatowej. Temat pracy: „Analiza możliwości wykorzystania tworzyw sztucznych w procesie produkcji uzbrojenia”. Konkurs towarzyszył X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej pn. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa” (autorzy: M. Cyrta, W. Koperski) – 2014
 • Nagroda Fundacji Promilitaria XXI za nowatorski pomysł na światowym poziomie, potrzebny obronności i bezpieczeństwa oraz potencjalne korzyści dla gospodarki z wdrożenia projektu w kraju. Temat: opracowanie karabinka standardowego w układzie klasycznym systemu MSBS-5,56 wraz z granatnikiem podwieszanym i nożem-bagnetem (główni autorzy: S. Babula, A. Gawron, P. Kupidura, E. Migal, N. Piechota, M. Sułowski, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor, M. Zawisza) – 2016
 • Nagroda Diamentowy Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2016 rok za 5,56 mm karabinek reprezentacyjny MSBS-5,56R (główni autorzy: P. Kupidura, P. Madej, E. Migal, J. Pawlak, P. Płatek, J. Romanowska, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor, M. Zawisza) – 2016
 • Nagroda Specjalna Redaktora Naczelnego Magazynu Strzeleckiego „Broń i Amunicja” za najciekawszy referat z dziedziny broni i amunicji strzeleckiej. Temat pracy: „5,56 mm karabinek reprezentacyjny MSBS-5,56R”. Konkurs towarzyszył XI Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej pn. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa” (autorzy: P. Madej, R. Woźniak, M. Zahor, M. Zawisza) – 2016
 • Nagroda Grand Prix 2016 XI Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej za najciekawszy referat w dziedzinie innowacyjnych technologii obronnych. Temat pracy: „Struktura oraz innowacyjne technologie polskiego Okrętowego Systemu Uzbrojenia kalibru 35 mm”. Konkurs towarzyszył XI Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej pn. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa” (autorzy: J. Gacek, J. Gwardecki, J. W. Kobierski, Z. Leciejewski, S. Łuszczak, S. Milewski, T. Świętek, R. Woźniak, Z. Wójcik) – 2016