Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego jest organem kolegialnym Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, tworzonym przez pracowników:

  1. Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa;
  2. Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Czytaj więcej …