Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (WML) Wojskowej Akademii Technicznej w ramach dyscypliny inżynieria mechaniczna wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej WAT posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

W wyniku przeprowadzonej parametryzacji jednostek naukowych za lata 2013-2016 Wydział posiada kategorię naukową B.

Rada dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna
  • Postępowania doktorskie
  • Postępowania habilitacyjne