Kierunek studiów Forma studiów i poziom kształcenia Profil kształcenia
Inżynieria bezpieczeństwa Studia stacjonarne pierwszego stopnia
inżynierskie (7 semestrów)
ogólnoakademicki
Inżynieria systemów bezzałogowych Studia stacjonarne pierwszego stopnia
inżynierskie (7 semestrów)
ogólnoakademicki
Lotnictwo i kosmonautyka Studia stacjonarne pierwszego stopnia
inżynierskie (7 semestrów)
ogólnoakademicki
Mechatronika Studia stacjonarne pierwszego stopnia
inżynierskie (7 semestrów)
ogólnoakademicki