Zakład Mechatroniki jest jednostką organizacyjną Instytutu Techniki Rakietowej i Mechatroniki na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT. Jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji Zakładu Systemów Sterowania, który działał w ramach poprzedniej struktury Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Zespół prowadzi zajęcia dydaktyczne na wojskowych i cywilnych studiach stacjonarnych oraz cywilnych studiach niestacjonarnych, profilując specjalność „Robotyka i automatyka przemysłowa”. Zespół ma swoją ofertę studiów podyplomowych dla oficerów oraz pracowników firm cywilnych w specjalności „Komputerowe układy automatyki”.

Obecnie, w skałd Zespołu wchodzą: 8 doktorów, 5 magistrów inżynierów oraz 2 techników.
Zakład posiada Laboratorium Mechatroniki. W skład Laboratorium wchodzą 3 Pracownie:

Potencjał naukowo-badawczy oraz nowoczesna, rozbudowywana baza laboratoryjna Zakładu umożliwia współpracę z wojskowymi i cywilnymi osrodkami badawczo-produkcyjnymi w zakresie:

  • badania i opracowywania celowników i systemów kierowania ogniem dla artylerii przeciwlotniczej
  • opracowywania automatycznych układów śledzących w technologii analogowej i cyfrowej
  • tworzenia aplikacji komputerowych układów sterowania
  • projektowania algorytmów i układów sterowania w systemach mechatronicznych
  • projektowania układów sensorycznych i napędowych w systemach mechatronicznych
  • integracji systemów mechatronicznych z wykorzystaniem elektropneumatycznych systemów manipulacyjnych i napędowych
  • organizacji i prowadzenia szkoleń oraz kursów specjalistycznych z dziedziny automatyki i inżynierii systemów mechatronicznych dla inżynierów z wojska i przemysłu.

Zakład współpracuje z wieloma krajowymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi oraz badawczymi, takimi jak: Politechnika Warszawska, Politechnika Świętokrzyska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Prexer Lódź, Schneider Electric, PIMOT W-wa, PIAP W-wa, ITWL W-wa, Elektronika Polski Holding Obronny W-wa, OBR Tarnów, OBR Skarzysko.