Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Rakietowej i Mechatroniki
Zakład Mechatroniki
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel./fax: +48 261 837 581


dr inż. Wojciech KACZMAREK
Kierownik Zakładu Mechatroniki
tel.: +48 261 837 283
e-mail: wojciech.kaczmarek@wat.edu.pl