1. Wprowadzenie
 2. Zrealizowane w ostatnich latach prace badawcze
 3. Patenty

Wprowadzenie

Zespół Badawczy Systemów Sterowania i Kierowania Ogniem powstał w Instytucie Systemów Mechatronicznych i w latach 2002-2014 działał pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jerzego Młokosiewicza – specjalisty w zakresie pomiarowych systemów radiolokacyjnych i diagnostyki układów mechatronicznych. W roku 2014 decyzją Dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa nazwa uległa zmianie na Zespół Badawczy Systemów Kierowania Ogniem, a kierownictwo objął dr inż. Konrad Sienicki – specjalista w zakresie systemów sterowania, techniki rakietowej i systemów czasu rzeczywistego.
Członkami Zespołu są pracownicy Zespołu Mechatroniki specjalizujący się w takich dziedzinach jak: robotyka, mechanika, automatyka, teoria sterowania, technika mikroprocesorowa i informatyka stosowana. Obszary działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej Zespołu mają charakter interdyscyplinarny i są związane z analizą, programowaniem i konstruowaniem urządzeń mechatronicznych na potrzeby zastosowań militarnych i przemysłowych. Główne kierunki działalności Zespołu obejmują m.in.:

 • konstruowanie oraz badania celowników i systemów kierowania ogniem dla artylerii przeciwlotniczej
 • opracowywanie automatycznych układów śledzących i sterowania w czasie rzeczywistym
 • tworzenie aplikacji komputerowych układów sterowania dla przemysłu
 • projektowanie algorytmów oraz układów: sterowania, sensorycznych i napędowych dla systemów mechatronicznych
 • integrowanie systemów mechatronicznych z wykorzystaniem pneumoelektrycznych systemów manipulacyjnych i napędowych.

Zespół dysponuje nowoczesnymi stanowiskami laboratoryjnymi i sprzętem komputerowym do projektowania, uruchamiania i badań wstępnych modeli podzespołów i urządzeń optoelektronicznych, układów mikroprocesorowych i zespołów napędowych dla konstruowanych systemów broni przeciwlotniczej i układów automatyki przemysłowej. Badania weryfikacyjne modeli funkcjonalnych i prototypów urządzeń są prowadzone podczas strzelań bojowych na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Wicku Morskim.
Obecnie Zespół prowadzi prace badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w formie zadań statutowych, projektów celowych, rozwojowych i grantów. Są one ukierunkowane na rozwiązanie problemów teoretycznych i ich praktyczne zastosowanie, a dotyczą opracowania:

 • zintegrowanego celownika przeciwlotniczego dzienno-nocnego dla zestawów artyleryjsko-rakietowych
 • układów sprzężenia urządzeń optoelektronicznych z celownikami programowalnymi
 • sieciowego systemu wymiany danych dowodzenia i kierowania ogniem (w środowisku czasu rzeczywistego) dla baterii zestawów artyleryjsko-rakietowych
 • optoelektronicznej głowicy śledząco-celowaniczej dedykowanej PZA bliskiego i średniego zasięgu
 • PZRA przeznaczonego do ochrony obiektów punktowych.

Członkowie Zespołu aktywnie uczestniczą w uzgodnieniach i pracach planistycznych nad kierunkami nowych modernizacji systemów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Są na uczelnianej liście osób z uprawnieniami do sporządzania ekspertyz naukowych i technicznych z dziedziny techniki uzbrojenia oraz systemów dowodzenia i kierowania ogniem Wojsk Lądowych.
Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (magisterskich, inżynierskich i podyplomowych) nauczyciele akademiccy Zespołu prowadzą wiodące przedmioty w specjalnościach profilowanych przez Katedrę Mechatroniki:

 • dla Ministerstwa Obrony Narodowej: „Broń przeciwlotnicza”, „Przeciwlotnicze zestawy rakietowe”, „Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych wojsk lądowych” oraz „Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych obrony powietrznej”
 • na potrzeby gospodarki narodowej: „Automatyka przemysłowa”, „Identyfikacja i diagnostyka systemów technicznych” oraz „Inżynieria systemów mechatronicznych”.

Prace Badawcze Rozwojowe, Umowne i Własne


Zrealizowane w ostatnich latach prace badawcze

 • „Wykonanie oprogramowania komputera pokładowego oraz komputera obsługi zdalnej dla Jednostki Ogniowej Przeciwlotniczych Systemów Rakietowo-Artyleryjskich bliskiego zasięgu PILICA (zwanego dalej oprogramowaniem Jednostki Ogniowej PSR-A)”.
  • Umowa nr PBU/01-536/2017/WAT lata 2017-2022 – kierownik dr inż. Konrad Sienicki
 • „Opracowania wielowariantowej koncepcji i budowy demonstratora inspekcyjno-inżynieryjnego robota mobilnego do układania przewodów teletechnicznych w rurach kanalizacyjnych w tym światłowodów.”
  • Umowa nr PBU/01-123/2017/WAT – kierownik dr inż. Jarosław Panasiuk
 • „Opracowanie projektu Modułowego Systemu Inteligentnych Chwytaków, dedykowanych do zrobotyzowanego stanowiska paletyzacji oraz budowa demonstratora Modułowego Systemu Inteligentnych Chwytaków, dedykowanych do zrobotyzowanego stanowiska paletyzacji.”
  • Umowa nr PBU/01-008/2020/WAT – kierownik dr inż. Jarosław Panasiuk
 • „Opracowanie demonstratora technologicznego, stabilizowanej optoelektronicznej głowicy śledząco-celowniczej do zastosowań w przeciwlotniczych zestawach artyleryjskich małego i średniego zasięgu”
  • Projekt realizowany w latach 2010-2013. Efekt końcowym projektu jest modułowy demonstrator zaawansowanej technologicznie głowicy śledząco-celowniczej, przystosowany do zintegrowania ze zdalnie sterowanym systemem przeciwlotniczym kalibru 35 mm. trakcie ralizacji projektu opracowano szkicową dokumentację konstrukcyjną wybranych elementów głowicy, przeprowadzono badania i wykonano sprawozdanie. – kierownik ppłk dr inż. Wojciech Kaczmarek
 • Celownik programowalny CP-1
  • Głównym zadaniem badawczym, realizowanym przez pracowników Zakładu przez ostatni okres, przy udziale firm PREXER z Łodzi i ETRONIKA z Warszawy, było opracowanie projektu celowego nt.: „Opracowanie i wdrożenie do produkcji celownika programowalnego do armat plot. lub zestawów artyleryjsko-rakietowych”.
 • Aparatura Wspomagania Procesu Kierowania Ogniem
  • W dniach od 14.06.10 do 18.06.2010r. zespół pracowników Zakładu Systemów Sterowania przeprowadził na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce wstępne badania poligonowe demonstratora technologii aparatury wspomagania procesu kierowania ogniem (AWPKO) systemu PILICA – modułu systemu osłony baz lotniczych. Kierownikiem badań – odpowiedzialnym za ich przygotowanie i przeprowadzenie był dr inż. Marek Jaworowicz. Koordynatorem merytorycznym realizowanego projektu badawczego jest dr. inż. Waldemar Śmietański. Sprawdzenia zostały przeprowadzone pod nadzorem Szefostwa OPL Sił Powietrznych.

Patenty

 1. Zgłoszenia patentowe
  • brak
 2. Przyznane patenty
  • Sposób określania parametrów ruchu celu oraz celownik programowalny, zwłaszcza do armat przeciwlotniczych – P.354066 /(22) 22-05-2002/ twórcy: Dobrzyński Paweł, Dzienisiewicz Henryk, Jaworowicz Marek, Kaczmarek Wojciech, Kwiatkowski Stanisław, Kwiatkowski Paweł, Łuczak Jarosław, Malesa Waldemar
  • Układ optyczny celownika z meniskiem – P.370651 /Decyzja UP z dnia 12.09.2011r./ twórcy: Dobrzyński Paweł, Dzienisiewicz Henryk, Jaworowicz Marek, Kaczmarek Wojciech
  • Kompensator optyczny odpracowujący nastawy do strzelania w celownikach lunetowych –

   numer prawa wyłącznego 203746 /Decyzja UP z dnia 26.05.2009r./
   twórcy: Dobrzyński Paweł, Dzienisiewicz Henryk, Jaworowicz Marek, Kaczmarek Wojciech

  • Sposób sterowania dalmierzem laserowym – P.356496 /Decyzja UP z dnia 17.12.2008r./
   twórcy: Dobrzyński Paweł, Dzienisiewicz Henryk, Jaworowicz Marek, Kaczmarek Wojciech, Malesa Waldemar