Laboratorium MECHATRONIKI

W skład Laboratorium Mechatroniki wchodzą trzy nowoczesne pracownie:

 • Pracownia Robotyki i Automatyki,
 • Pracownia Mechatroniki,
 • Pracownia Mechatroniki Specjalnej.


Pracownia Robotyki i Automatyki


Umożliwia prowadzenie badań w obszarze robotyki i automatyki, integrację systemów zrobotyzowanych oraz tworzenie aplikacji komputerowych układów sterowania dla zastosowań przemysłowych i wojskowych. Zakres prowadzonych prac naukowo-badawczych obejmuje wykorzystanie robotów przemysłowych w nietypowych zastosowaniach, projektowanie, integrację i badanie zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych, projektowanie chwytaków, tworzenie i badanie systemów sterowania, projektowanie i konstruowanie robotów mobilnych, programowanie robotów przemysłowych i mobilnych w trybach offline i online. Pracownia wyposażona jest w sprzęt komputerowy, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz nowoczesne stanowiska laboratoryjne.
W skład pracowni wchodzą stanowiska z obszaru:

 • Zrobotyzowanych Technologii Wytwarzania (trzy w pełni zrobotyzowane stanowiska: zgrzewania punktowego, spawania MIG-MAG i laserowego, cięcia plazmą, obsługi maszyn CNC),

 • Procesów Transportu i Montażu (12 w pełni zrobotyzowanych stanowisk: montażu, klejenia sortowania, pakowania, paletyzacji, manipulowania obiektami),

 • Elektropneumatyki, Elektrohydrauliki i Napędów Elektrycznych,

 • Inteligentnych Budynków (10 zaawansowanych stanowisk badawczo-dydaktycznych).


Pracownia Mechatroniki


Umożliwia prowadzenie badań w obszarze systemów mechatronicznych. Pracownia wyposażona jest w sprzęt komputerowy, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz stanowiska laboratoryjne pozwalające m.in. na:

 • integrowanie systemów mechatronicznych z wykorzystaniem elektropneumatycznych systemów manipulacyjnych i napędowych,
 • projektowanie algorytmów oraz układów: sterowania, sensorycznych i napędowych dla systemów mechatronicznych.

W skład pracowni wchodzą m.in.:

 • stanowiska do projektowania i badania regulatorów PID oraz badania dokładności serwomechanizmów,
 • programowalne stanowiska modułów elektropneumatycznych transportu, segregacji i montażu,
 • stanowiska komputerowe do nauki programowania sterowników PLC oraz języków wysokiego poziomu,
 • stanowisko do badania sieci przemysłowej CAN,
 • stanowisko do badania i sterowania modelem turbiny wiatrowej,
 • stanowisko z oprogramowaniem Clipse do systemów eksperckich,
 • stanowiska z oprogramowaniem RobotStudio do projektowania, programowania i analizy stanowisk wyposażonych w roboty firmy ABB,
 • stanowiska z oprogramowaniem Melfa-Works do projektowania, programowania i analizy stanowisk wyposażonych w roboty firmy Mitsubishi
 • stanowiska z oprogramowaniem Eplan do projektowania i tworzenia dokumentacji układów elektrycznych,
 • stanowiska z oprogramowaniem B&R Automation Studio do projektowania, programowania i analizy stanowisk wyposażonych w sterowniki firmy B&R,
 • stanowiska z oprogramowaniem SCADA PRO 2000 do projektowania i modelowania procesów technologicznych.

Pracownia Mechatroniki Specjalnej


Umożliwia prowadzenie badań w obszarze systemów mechatronicznych dedykowanych zastosowaniom militarnym. Pracownia wyposażona jest w sprzęt komputerowy i aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczającą realizację zajęć laboratoryjnych podchorążych kształcących się na kierunku Mechatronika.

Wśród zagadnień realizowanych w pracowni należy wyróżnić:

 • badania nad systemami kierowania ogniem dla artylerii przeciwlotniczej,
 • integrację podzespołów Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich,
 • badanie systemów wymiany danych systemów dowodzenia i kierowania ogniem.

Pracownia wyposażona jest w:

 • 6 konsol aparatury wspomagania procesu kierowania ogniem (demonstrator opracowany przez pracowników Zespołu),
 • wybrane celowniki do zestawów przeciwlotniczych bliskiego zasięgu,
 • sprzęt do dowiązywania i orientowania stanowisk ogniowych,
 • stanowiska startowe oraz rakiety zestawów bliskiego zasięgu,
 • wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych FAGOT,
 • dalmierze (geometryczne i laserowe),
 • ława optyczna,
 • monochromator,
 • układy lunetowe i lornetki,
 • noktowizory,
 • oprogramowanie do projektowania układów optycznych (Optica),
 • wieloosiowe stanowisko do badania głowic optyczno-śledzących,
 • stanowisko do badania parametrów detektorów,
 • stanowisko do badania parametrów elementów optycznych i laserów.