Zakład Mechatroniki profiluje specjalność Robotyka i automatyka przemysłowa na kierunku Mechatronika.

Pracownicy Zakładu prowadzą nastęujące przedmioty na tej specjalności.


I stopień studiów (inżynier)
– predyspozycje kandydata, absolwent potrafi, perspektywy zawodowe


Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Kierunek: Mechatronika
  • Specjalność: Robotyka i automatyka przemysłowa
   • Elektrotechnika i elektronika I
   • Elektrotechnika i elektronika II
   • Podstawy automatyki i robotyki
   • Układy cyfrowe i mikroprocesorowe
   • Wprowadzenie do mechatroniki
   • Sterowanie w systemach mechatronicznych
   • Programowanie systemów mechatronicznych
   • Sieci komunikacyjne w automatyce
   • Zarzadzanie i organizacja pracy
   • Elementy automatyki i robotyki
   • Urządzenia wykonawcze
   • Projekt przejściowy
   • Sterowniki programowalne
   • Systemy monitorowania i diagnostyki
   • Roboty przemysłowe
   • Normalizacja w automatyce
   • Cyfrowe układy regulacji
   • Seminarium dyplomowe
   • Projekt dyplomowy

II stopień studiów (magister)
– predyspozycje kandydata, absolwent potrafi, perspektywy zawodowe


Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Kierunek: Mechatronika
  • Specjalność: Robotyka i automatyka przemysłowa
   • Systemy mechatroniczne
   • Informatyka w systemach automatyki
   • Przedsiębiorczość i innowacyjność
   • Zarządzanie projektami
   • Normalizacja i zarządzanie jakością
   • Modelowanie i projektowanie układów robotyki I
   • Modelowanie i projektowanie układów robotyki II
   • Projektowanie systemów sterowania PLC
   • Komputerowe systemy automatyki i sterowania
   • Projektowanie układów regulacji
   • Projektowanie przemysłowych układów automatyki
   • Bezpieczeństwo w systemach automatyki
   • Projektowanie systemów wielozadaniowych
   • Projekt przejściowy
   • Robotyzacja procesów przemysłowych
   • Integracja systemów automatyki
   • Seminarium dyplomowe

Studia indywidualne

Pracownicy Zakładu Mechatroniki prowadzą studentów indywidualnych w zakresie:

 • roboty przemysłowe i modelowanie zrobotyzowanych komór produkcyjnych
       – dr inż. Wojciech KACZMAREK
       – dr inż. Jarosław PANASIUK