Zespół Aerodynamiki i Dynamiki Ruchu Obiektów funkcjonuje w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników Zakładu Aerodynamiki i Termodynamiki Instytutu Techniki Lotniczej oraz aparaturę naukowo-badawczą zakładowego Laboratorium Termodynamiki.

Główne kierunki działalności zespołu:

  1. Aerodynamika obiektów naziemnych i obiektów latających.
  2. Dynamika ruchu obiektów latających.
  3. Badania wpływu oblodzenia na charakterystyki aerodynamiczne i bezpieczeństwo lotów statków powietrznych.

Oferta naukowa zespołu:

  1. Doświadczalne i numeryczne badania właściwości aerodynamicznych samolotów, pojazdów i innych obiektów.
  2. Określanie charakterystyk aerodynamicznych statków powietrznych i ich elementów w warunkach oblodzenia.
  3. Analiza właściwości dynamicznych statków powietrznych w czasie oblodzenia.
  4. Jakościowe badania eksperymentalne w zakresie przepływów nieściśliwych i ściśliwych.
  5. Numeryczne badania przepływu ściśliwego gazu lepkiego i przewodzącego ciepło.
  6. Komputerowe symulacje opływu złożonych obiektów metodami numerycznej dynamiki płynów z wykorzystaniem własnego oprogramowania i pakietu obliczeniowego FLUENT.
  7. Modelowanie bryłowe na potrzeby obliczeń CFD. 8. Obliczenia z wykorzystaniem siatek ruchomych i dynamicznych.