ZARZĄDZENIE REKTORA WAT nr 38/RKR/2022 z dnia 10.05.2022 r.
w sprawie ustalenia „Zasad postępowania przy przygotowaniu i organizacji egzaminu dyplomowego studentów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”
(wielkość pliku: 0,96 MB)

OBWIESZCZENIE REKTORA WAT nr 3/WAT/2023 z dnia 04.10.2023 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia
„Regulaminu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”
(wielkość pliku: 1,17 MB)

UCHWAŁA SENATU WAT nr 37/WAT/2022 z dnia 28.04.2022 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego”
(wielkość pliku: 0,53 MB)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY
odbywania studiów indywidualnych w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
(wielkość pliku: 1,85 MB)

ZAWIADOMIENIE DLA STUDENTÓW
przed egzaminem dyplomowym
(wielkość pliku: 0,26 MB)

HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH i PRACY KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO
dla studentów IV roku studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych
w r.a. 2023/2024
(wielkość pliku: 0,23 MB)

ZASADY REDAGOWANIA
pracy dyplomowej
(wielkość pliku: 0,15 MB)

STRONA TYTUŁOWA
pracy dyplomowej
(wielkość pliku: 2,97 MB)

OŚWIADCZENIE
studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym
(wielkość pliku: 0,05 MB)

OŚWIADCZENIE
studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
(wielkość pliku: 0,04 MB)

KALENDARZOWY PLAN
wykonania pracy dyplomowej
(wielkość pliku: 0,04 MB)

WNIOSEK O WYDANIE
dodatkowego dyplomu w języku angielskim (BEZPŁATNIE)
(wielkość pliku: 0,13 MB)

WNIOSEK O WYDANIE
dodatkowego dyplomu w języku angielskim (ODPŁATNIE)
(wielkość pliku: 0,13 MB)