Dziekanat jest jednostką organizacyjną wydziału właściwą w zakresie planowania, organizowania, ewidencjonowania, analizowania i koordynowania wydziałowych przedsięwzięć dotyczących działalności dydaktycznej, studenckiego ruchu naukowego, spraw studentów wydziału tj. : planowania i organizacji kształcenia; założenia i prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów; dokumentacji przyznania świadczeń pomocy materialnej dla cywilnych studentów.


Struktura organizacyjna:

Pracownicy administracyjni planowania i ewidencjonowania przebiegu studiów:

 • Dariusz CZYŻEWSKI – pok. 2, bud. 63
  realizuje zadania dotyczące planowania zajęć
  tel.+48 261 837 645
  e-mail: dariusz.czyzewski@wat.edu.pl
 • mgr Anna ROLKA – pok. 2, bud. 63
  sporządzanie analizy obciążenia dydaktycznego osób i ewidencji osób prowadzących zajęcia dydaktyczne
  tel. +48 261 837 841
  e-mail: anna.rolka@wat.edu.pl
 • Marzenna ŻYGADŁO – pok. 3, bud. 63
  realizuje zadania dotyczące opracowania decyzji, zaświadczeń, wniosków studentów związanych z przebiegiem studiów
  tel.+48 261 837 601
  e-mail: marzenna.zygadlo@wat.edu.pl
 • Katarzyna KACZMAREK – pok. 13, bud. 63
  realizuje zadania dotyczące ewidencji przebiegu studiów wojskowych
  tel. +48 261 839 389
  e-mail: katarzyna.kaczmarek@wat.edu.pl
 • lic. Maria TALKO – pok. 13, bud. 63
  realizuje zadania dotyczące ewidencji przebiegu studiów wojskowych i anglojęzycznych
  tel. +48 261 837 013
  e-mail: maria.talko@wat.edu.pl
 • mgr Dagmara FLIS – pok. 14, bud. 63
  realizuje zadania dotyczące ewidencji przebiegu studiów stacjonarnych
  tel. +48 261 839 888
  e-mail: dagmara.flis@wat.edu.pl
 • mgr Joanna LESZCZYŃSKA – pok. 14, bud. 63
  realizuje zadania dotyczące ewidencji przebiegu studiów stacjonarnych
  tel. +48 261 837 856
  e-mail: joanna.leszczynska@wat.edu.pl

Godziny pracy dziekanatu:

 • Poniedziałek     8:00-10:00 i 13:00-15:00
 • Wtorek     8:00-10:00 i 13:00-15:00
 • Środa     praca własna dziekanatu (studenci nie są obsługiwani)
 • Czwartek     8:00-10:00 i 13:00-15:00
 • Piątek     8:00-10:00 i 13:00-15:00

UWAGA: Dziekanat nie rozpatruje podań złożonych drogą elektroniczną


Zakres działania Dziekanatu obejmuje:

 • koordynowanie przedsięwzięć związanych z organizacją, planowaniem i realizacją studiów: inżynierskich, jednolitych studiów magisterskich oraz innych form kształcenia ustawicznego;
 • udział w realizacji zadań z zakresu oceny jakości kształcenia; zapewnienie administracyjnej, formalno – prawnej oraz informacyjnej obsługi działalności dydaktycznej i w zakresie spraw studenckich;
 • organizowanie oraz udział w opracowywaniu projektów programów studiów, kart informacyjnych przedmiotów;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów;
 • organizacja przeprowadzania badań ankietowych wśród nauczycieli akademickich i studentów wydziału;
 • współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu dni otwartych oraz rekrutacji na studia;
 • udział w planowaniu, i realizowaniu wydziałowych przedsięwzięć promocyjno-marketingowych i informacyjnych dotyczących procesu kształcenia oraz spraw studenckich;
 • prowadzenie analizy obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich;
 • opracowywanie informacji dla internetowej strony wydziałowej;
 • udział w opracowaniu , opiniowaniu: rozporządzeń, decyzji, regulaminów, uchwał, wzorów dokumentów dotyczących przebiegu studiów, opracowanych przez Dział Organizacji Kształcenia, Dział Spraw Studenckich i wydział.
 • koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem prac studentów na konkurs o nagrodę rektora na najlepszą pozaprogramową pracę naukową studentów WAT oraz najlepszą pracę dyplomową;
 • wykonywanie sprawozdań, danych, analiz dotyczących działalności dydaktycznej wydziału dla potrzeb dziekana, Wydziałowej Rady ds. Kształcenia, prodziekana ds. studenckich, ds. kształcenia oraz Działu Organizacji Kształcenia i Działu Spraw Studenckich;
 • przygotowanie i opracowanie informacji, sprawozdań wynikających z realizacji systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT i wydziale;
 • udział w opracowaniu danych do oceny parametrycznej wydziału;
 • dokonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem, kompletowaniem, przechowywaniem i przekazywaniem dokumentacji przebiegu studiów do archiwum;
 • organizowanie uroczystości wydziałowych związanych z inauguracją i zakończeniem roku akademickiego.